h

Een zaak van leven en dood...

10 januari 2017

Een zaak van leven en dood...

Binnen de SGP bestaat er een beweging om de herinvoering van de doodstraf weer op te nemen in het verkiezingsprogramma. 'De Gelderlander' van gisteren staat beschreven hoe verschillende SGP'ers zich aansluiten bij het voorstel van het SGP-bestuur van Zwartewaterland.

Teus Vlot, voorzitter van de kiesvereniging Opheusden, wijst op het Oude Testament, en zegt: "Wat toen gold, geldt nu ook."

Een merkwaardige redenatie, die zou moeten behelsen dat Vlot ook de koffiebeker van een man met urologische problemen moeten kapotslaan (Leviticus 15:12), geen garnalen mag eten (Leviticus 11:10 en 11:41-43), of haas (Leviticus 11:6) of zwijn (Leviticus 11:7).
Slavernij zou hij prima moeten vinden (Leviticus 25:44-46), mits het buitenlanders betreft.

Verder zou meneer Vlot geen kleding van verschillende stoffen mogen dragen (Deuteronomium 22:11), is hij verplicht om kwastjes te maken aan de kleden die hij draagt (Deuteronomium 22:12). En het is voor hem te hopen dat hij geen slachtoffer wordt van genitale verminking, of dat één van zijn tien directe voorouders niet het product is van vreemdgang of andere buitenhuwelijkse gemeenschap; anders zou hij niet meer naar de kerk mogen (Deuteronomium 23:2,3).
Immers: "Wat toen gold, gold nu ook."

Eveneens een merkwaardige redenatie, want wie zou de doodstraf moeten uitvoeren? Een mens zou het niet mogen doen, want in de tien geboden (het zesde gebod) staat duidelijk dat je niet mag doden (Exodus 20:13). En volgens mij staan de tien geboden boven de andere oudtestamentische voorschriften.
En in het Nieuwe Testament (Mattheus 18:21,22) staat dat je je naaste 70x7 maal moet vergeven. Dat zou betekenen dat zijn eerste 490 misstappen onbestraft moeten blijven. En om nou bij zonde 491 gelijk de doodstraf al van stal te halen...

Wat deze redenatie nog merkwaardiger maakt, is de afkeer van oordelen die door niemand minder dan Jezus zelf wordt tentoongespreid in Mathheus 7:1, 2. Het oordeel komt niet aan de mens toe, en de maat die hij stelt voor anderen, daaraan zal hij gemeten worden.
In Mattheus 7:5 stelt Jezus dat de mens - verblind door zijn eigen zonden, die een balk in zijn oog zijn - niet in staat is om de zonde van zijn medemens te beoordelen.
De Geldermalsense SGP-fractievoorzitter Lourens van Bruchem geeft dat zelf ook aan in 'de Gelderlander': "Ook ik ben een zondig mens."
En alleen mensen zonder zonden zijn gerechtigd om de straf ten uitvoer te brengen (eerste steen...), is te lezen in Johannes 8:7. Maar zelfs in het Oude Testament is wraak uit den boze (Leviticus 19:17, 18).

En wat de redenatie dan nog merkwaardiger maakt, is de beschermwaardigheid van het leven die de SGP zo hoog in het vaandel beweert te hebben. Principieel zijn ze tegen abortus, en euthanasie... maar gezonde volwassenen (althans; ik mag hopen dat zij de doodstraf dan in ieder geval willen voorbehouden aan meerderjarigen) zou je wel mogen omleggen? Omdat zij fouten in hun leven hebben gemaakt?
Ook met de kans dat er een onschuldige veroordeeld wordt tot de dood, door een gerechtelijke dwaling?
En als dat achteraf blijkt - hebben de rechter en de beul onschuldig bloed aan hun handen. Moeten die dan ook ter dood worden gebracht?
Voor een partij die hoog opgeeft over de beschermwaardigheid van het leven, is een pleidooi voor de doodstraf een hele merkwaardige.

Het is het goed recht van de SGP om de samenleving te willen inrichten op basis van Bijbelse waarden. Maar doe het dan wel goed; SGP'ers houden zich zèlf niet eens aan (alle) bijbelse voorschriften. En dan zo'n zwaar instrument als de doodstraf willen invoeren? De ramp zou niet te overzien zijn! Dit is niet zomaar een standpuntje, dit is een zaak van leven en dood.
Als je een samenleving op Bijbelse waarden inricht, doe dat dan op basis van liefde en vergeving. Met een reformatorische 'sharia' bewijs je niemand een dienst. Noch de samenleving, noch jezelf, noch je God.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier