h

Schriftelijke Vragen

27 juni 2017

Schriftelijke Vragen

Betreft: Duurzaamheidsbeleid in relatie tot inkomensongelijkheid

Geacht College,

De Nederlandse samenleving zal in de komende decennia vrij van CO2-emissies worden ten gevolge van de afspraken in het klimaatakkoord Parijs 2015. Dat is uiteraard een zeer positieve ontwikkeling. Om dat doel te bereiken zullen echter ook kosten moeten worden gemaakt. Uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie, FNV, de Woonbond en Tax Justice, blijkt dat vooral Nederlanders met een laag inkomen de rekening van groene energie gepresenteerd krijgen. De armsten in deze wereld hebben het al het zwaarst te verduren onder klimaatsverandering. Volgens SP Veenendaal is het ongewenst dat een in de kern positieve ontwikkeling, ook de ongelijkheid in Nederland verder vergroot.

De verwachting is dat de kosten van het klimaatbeleid in Nederland de komende jaren flink oplopen, van 5 miljard euro nu naar 40 miljard in 2050. Het grootste deel van deze verduurzamingskosten zal via de energierekening worden doorberekend. Voor lage inkomens wegen de extra energiekosten zwaarder, omdat zij in vergelijking met hoge inkomens een groter deel van hun besteedbaar inkomen vormen. Bij ongewijzigd beleid zou dit ertoe leiden dat de 10 procent armste huishoudens in 2050 gemiddeld 17 procent van hun besteedbaar inkomen aan energiekosten kwijt zijn. De 10 procent rijksten betalen dan slechts 5,7 procent. Daarnaast hebben de mensen met lage inkomens in tegenstelling tot mensen met meer geld, vaak geen mogelijkheden te investeren in energiebesparende maatregelen zoals woningisolatie, warmtepompen of zonnepanelen. Dit, terwijl het gezien de staat van veel goedkope huurwoningen misschien nog wel harder nodig is dan de gemiddelde woning van iemand met een hoger inkomen.

Ook Veenendaal timmert behoorlijk aan de weg als het gaat om duurzaamheid, bijvoorbeeld met het plan Veenendaal Energieneutraal 2035. En goed, en ambitieus plan, waar de SP nog altijd van harte achter staat. Onduidelijk is echter in hoeverre lage inkomens meeprofiteren van lokale initiatieven voor groene energie. Dit brengt ons tot de volgende vragen:

 1. Wat is uw reactie op het onderzoek 'Wie profiteert van het klimaatbeleid?' door CE Delft in opdracht van Milieudefensie, FNV, de Woonbond en Tax Justice?
 2. Herkent u het beeld dat vooral mensen met een laag inkomen de rekening van groene energie gepresenteerd krijgen? Kunt u uw antwoord toelichten?
 3. In hoeverre acht u de geschetste contouren voor een rechtvaardig klimaatbeleid toepasbaar op de Veense situatie?
 4. Hoe staat u tegenover het idee dat inkomensgroepen worden gecompenseerd voor hun energielasten, bijvoorbeeld door een vaste restitutie per huishouden?
 5. Welke initiatieven bestaan er reeds om Veenendaal Energieneutraal 2035 te realiseren?
 6. Wat draagt Gemeente Veenendaal bij aan deze initiatieven middels het beschikbaar stellen van grond, leningen, garantstellingen of subsidies?
 7. Welke van deze initiatieven zijn ook zinvol voor mensen met een laag inkomen die bijvoorbeeld geen eigen huis en/of geld voor investeringen hebben?
 8. Welke mogelijkheden ziet u om ook mensen met lage inkomens mee te laten profiteren van lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid?
 9. Welke subsidieregelingen kent Gemeente Veenendaal zelf op het gebied van groene energie en hoeveel geld is hiermee gemoeid?
 10. Welke mogelijkheden ziet u om eventuele subsidies ten goede te laten komen aan alle inkomensgroepen?

Met vriendelijke groet,

Jan Breur
Fractievoorzitter SP Veenendaal

Sietse van der Bij
Raadscommissielid SP Veenendaal

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier