h

Schriftelijke vragen

6 april 2021

Schriftelijke vragen

Klacht LGBT Asylum Support

Geacht College,

In augustus 2020 is een in Veenendaal woonachtige statushouder 's nachts bij zijn woning slachtoffer geworden van homofoob geweld. Door twee Turks sprekende mannen is hij belaagd, vernederd, mishandeld en uitgescholden. Enkele dagen later is zijn woning bekogeld met eieren.
De man was juist omdat hij homoseksueel is gevlucht uit zijn Islamitische thuisland. Zijn bezwaren tegen het huisvesting vrijwel naast een moskee zijn genegeerd. Na de hierboven genoemde incidenten raakte hij in een depressie; hij wordt dagelijks geconfronteerd met zijn trauma's en angsten. En in plaats van hem urgentie te verlenen voor verhuizing binnen de gemeente – zoals is geadviseerd door twee instanties die psychische ondersteuning bieden – is hem 'begeleiding om veilig te leren wonen' aangeboden.

LGBT Asylum Support heeft de burgemeester meermalen over deze zaak aangeschreven.
Nu de gemeente alle adviezen over deze zaak in de wind heeft geslagen, heeft LGBT Asylum Support geconcludeerd dat er klachtwaardig is gehandeld en een klacht hierover ingediend bij de gemeente en het ministerie.

Naar aanleiding van deze casus stel ik namens de SP-fractie u de volgende vragen:

  1. Hoe heeft het College gereageerd op de brieven van LGBT Asylum Support?
  2. Met welke reden negeerde het College de adviezen voor het verlenen van urgentie?
  3. Op welke wijze is het College van mening dat er in deze casus maatwerk is toegepast?
  4. Deelt het College de mening van de SP dat begeleiding 'om veilig te leren wonen' de schuld van het incident bij het slachtoffer neerlegt, en geen werkelijke oplossing voor het probleem is? Zo ja; waarom is hier dan toch voor gekozen? Zo nee; waarom niet?
  5. Deelt het College de mening van de SP dat een woning nabij een moskee voor deze persoon niet geschikt is, en dat de woning beter aan een ander had kunnen worden toegekend? Zo nee; waarom niet?
  6. Op welke wijze voelt het College zich verantwoordelijk voor het lot van deze man?
  7. Spelen er meer vergelijkbare casussen in Veenendaal? Zo ja; op welke wijze gaat het College hier mee om?
  8. Op welke wijze meent het College te waarborgen dat Veenendaal ook voor LGBTQI+ mensen een veilige plaats is om te wonen?

Ik kijk uit naar een snelle, gemotiveerde beantwoording van uw vragen.
Met vriendelijke groet,
Jan Breur
Socialistische Partij


BRON: Artikel LGBT Asylum Support: Burgemeester Veenendaal laat meervoudig slachtoffer homofoob geweld in de steek

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier