h

Voorstellen

Foto: SP Veenendaal

Lees hier de voorstellen die wij gedaan hebben in de gemeenteraad...

23 oktober 2018

Besluit over IW4

Op naar de toekomst

Afgelopen donderdag (18 oktober) heeft de gemeenteraad van Veenendaal een besluit genomen over de toekomst van sociale werkvoorziening IW4. In grote lijnen blijft het bedrijf op de vertrouwde manier bestaan. De gemeenten leggen ieder jaar geld bij om het bedrijf draaiende te houden; omdat de kabinetten Rutte de sociale werkvoorzieningen hebben stukbezuinigd is dat nodig. Het besluit was unaniem.
Binnenkort nemen de gemeenteraden van Rhenen en Renswoude een besluit.

Lees verder
6 juli 2018

Groen moet je goed doen!

Foto: Jan Breur

Door bezuinigingen heeft de openbare ruimte in Veenendaal jarenlang niet de aandacht gekregen die het verdiende. Daar komt nu verandering in. De gemeenteraad had al eerder besloten dat het kwaliteitsniveau van het openbare groen omhoog moet naar 'B', maar voor 2018 was daar nog geen geld voor opzijgezet.
Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar, op 28 juni, dienden ChristenUnie, SP en anderen succesvol een voorstel in om dat alsnog te doen

Lees verder
1 juli 2018

Tariefverhoging schoonmaakhulp onwenselijk

Foto: Jan Breur

Het plan van het College van Burgemeester en Wethouders, om het klanttarief voor schoonmaakhulp te verhogen van €10 naar €15 valt niet bij iedereen in goede aarde. In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag (28 juni) dienden CDA, SP en anderen motie in om af te zien van deze stijging.
Maar niet alleen in de politiek; ook in de Veense samenleving zit men niet te wachten op een tariefexplosie. Dit bleek wel uit de gesprekken die afgelopen zaterdag
(30 juni) plaatsvonden tijdens Koffie, Cake en WMO.

Lees verder
1 mei 2018

Zekerheid in de WMO

Foto: SP / Spanning

Ook bij flexibilisering

Mensen die aangewezen zijn op de WMO moeten ervan op aankunnen dat hun zorgdoelen gehaald worden. Ook wanneer de ondersteuning 'geflexibiliseerd' wordt. Hiervoor heeft de SP een motie ingediend in de raadsvergadering van 25 april.

Lees verder
28 april 2018

Stop uitzettingen naar Afghanistan

Foto: Niet In Mijn Naam

Motie in gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 15 april hebben Denk, SP en anderen een motie ingediend om zich uit te spreken tegen uitzettingen naar Afghanistan. Ze willen dat de gemeente aan de Staatssecretaris vraagt het uitzetbeleid aan te passen, en uitzettingen naar Afghanistan op te schorten. Afghanistan is niet veilig.

Lees verder
4 maart 2018

Verantwoord met vuurwerk

Foto: Enna van Duinen

Vuurwerk is leuk, maar het moet wel leuk blijven. En voor alles is een tijd en een plaats.
Daarom gaat de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor vuurwerkvrije zones. Een motie van SGP, SP en anderen, heeft het College van Burgemeester en Wethouders daartoe opgeroepen. Het voorstel werd gesteund door een nipte meerderheid in de Gemeenteraad...

Lees verder
2 maart 2018

VOOR ELKAAR: Huisvesting voor voedselbank en Overstag geborgd!

Het heeft even geduurd, maar het is voor elkaar. De voedselbank en Overstag hoeven zich geen zorgen te maken dakloos te geraken. Ze zijn ondergebracht in het beleid van de gemeente - die daarmee verantwoordelijk is voor de huisvesting. Een gezamenlijk voorstel van ChristenUnie, SP en anderen heeft hiervoor gezorgd.
Het voorstel werd met een ruime meerderheid aangenomen; alleen de VVD stemde tegen...

Lees verder
28 februari 2018

Grondwet op het gemeentehuis

Foto: www.goedkoopstevlaggen.nl

Artikel 1 te controversieel?

Bijna een jaar na de vorige keer, en na vele malen uitstel, debatteerde de gemeenteraad afgelopen donderdag (22 februari) wederom over Artikel 1 van de grondwet. Omdat de Nederlandse Driekleur (nog een keertje extra) de raadszaal is binnengebracht, waren (onder andere) D66 en SP van mening, dat het Eerste Artikel eveneens een plekje op het gemeentehuis verdiend. Zij dienden daarvoor dus weer een motie in.

Lees verder

Pagina's

U bent hier