h

Voorstellen

Foto: SP Veenendaal

Lees hier de voorstellen die wij gedaan hebben in de gemeenteraad...

25 mei 2017

SOCIAAL DOMEIN: Geld goed besteed (...?)

Foto: SP Veenendaal

Bedrijfsvoering als 'bijzonder project'

"Laat één ding duidelijk zijn," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Mijn fractie is niet voornemens om tegen te stemmen. Elke verbetering in het Sociale Domein - hoe klein dan ook - is wat ons betreft vooruitgang. Maar TEVREDEN over dit voorstel zijn wij zeker niet..."

De gemeenteraad sprak afgelopen maandag (22 mei) over een voorstel om te investeren in 'bijzondere projecten' in het Sociale Domein. Echter, de helft van de voorgestelde projecten was helemaal niet 'bijzonder'...

Lees verder
24 mei 2017

CULTUUR: Mooie woorden

Foto: Jan Breur

Ambities niet gedekt met investeringen

Het culturele klimaat in Veenendaal 'bruisend'? En 'toereikend voor een gemeente van haar omvang'? Het is, wat de SP betreft, meer een streven voor de toekomst dan de realiteit van vandaag. En het is maar de vraag of dat streven gehaald gaat worden: een voorstel om flink te investeren in cultuur had geen meerderheid gekregen in de gemeenteraad...

Lees verder
23 mei 2017

EINDE aan de GEHEIMZINNIGHEID

De gemeenteraad is unaniem. Er mogen geen documenten tot in de lengte van dagen geheim blijven voor de inwoners van Veenendaal. Kees Lochtenberg diende namens een groot aantal partijen, waaronder de SP, een motie in om het bestuur van de gemeente opener te maken. Transparanter...

Lees verder
22 mei 2017

Zo gaat de molen...

Vastgoed- en accomodatiebeleid vastgesteld

Na de verkoop moet molen 'de Vriendschap' haar functie behouden. Dit vinden ChristenUnie, SP en ProV. Afgelopen donderdag dienden ze daartoe een motie in. Ook willen deze partijen, samen met de PvdA, dat er snel gesproken wordt over de verhuur van panden waarvoor geen beleid is vastgesteld.

Lees verder
20 mei 2017

Samen voor de verdubbelaar

Foto: Enna van Duinen

Inzet: een vitale, levendige binnenstad

De verschillen zijn te groot om samen in een kabinet te gaan zitten, maar af en toe is er een momentje van samenwerking mogelijk tussen SP en VVD. Zeker als het om de levendigheid van 't Dorp (alias: de binnenstad) gaat. En dus werd er gezamenlijk een voorstel ingediend, ten behoeve van 'de verdubbelaar'...

Lees verder
19 mei 2017

STADSSTRAND: Hakken in het zand...

Foto: Sanne Heyman

Het stadsstrand (Landjepik) is een belangrijke 'trekker' in het Veense centrum. Het is een plek waar jong en oud graag verpoost. Die sfeer en gezelligheid geeft. Levendigheid.
Het is alleen de vraag hoe lang nog. En wat er nog mogelijk is.

In de plannen 'vitale winkelstad' wil het College van Burgemeester en Wethouders pakweg DE HELFT van het stadsstrand afhalen om gebouwen neer te zetten. En met de evenementenvergunning voor dit jaar wil het ook niet vlotten.
Uiteraard kwam de SP hiertegen in verzet, want: "overal waar onrecht is, trekken wij ten strijde..."

Lees verder
1 april 2017

Super-Artikel

Foto: Baukje Hiemstra

Monument voor het gelijkheidsbeginsel..?

Het eerste artikel van de Nederlandse Grondwet:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Deze tekst was afgelopen donderdag (30 maart) onderwerp van debat in de Veenendaalse gemeenteraad...

Lees verder
26 februari 2017

Nieuwe streekomroep - voordeel van de twijfel

Foto: SP Veenendaal

Lokale en regionale media zijn van groot belang. Het versterkt de betrokkenheid met je leefomgeving, en stelt je in staat om je gemeentelijke en provinciale volksvertegenwoordigers te controlleren. Daarom is de SP voorstander van het voortbestaan van Midland FM en Stilok Radio in een nieuwe (of: vernieuwde) streekomroep. Alleen het concrete plan hiervoor boezemde niet bijster veel vertrouwen in.

Lees verder
24 februari 2017

Strijd om gelijkwaardigheid

Foto: SP Veenendaal

Terwijl storm 'Doris' buiten heftig tekeer ging, ging het er gisteravond (donderdag 23 februari) in de raadszaal ook behoorlijk aan toe. Er werd een tweetal voorstellen besproken, gezamenlijk ingediend door PvdA, SP en D66, die gingen over de gelijkwaardigheid van mensen - en hoe deze in te vullen. En daarover bleken de meningen nogal verdeeld te zijn.

Lees verder
24 december 2016

Aanpak kinderarmoede: urgent.

Foto: Jan Breur

Pvda-raadslid Puck van Aart heeft, mede namens de SP en andere partijen, een voorstel ingediend tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 december jongstleden. Hierin staat dat er snel aan Plan van Aanpak moet komen om armoede onder kinderen te bestrijden. Het voorstel is unaniem aangenomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier