h

Voorstellen

Foto: SP Veenendaal

Lees hier de voorstellen die wij gedaan hebben in de gemeenteraad...

22 december 2014

Minimabeleid blijft TE voorzichtig...

Foto: Baukje Hiemstra

Het minimabeleid in Veenendaal blijft erg voorzichtig. Van de diverse voorstellen die er zijn gedaan voor een ambitieuzer minimabeleid, was er alleen een meerderheid voor de tegemoetkoming in de schoonmaakkosten.

Lees verder
17 november 2014

Veel SP-voorstellen in Programmabegroting

Op donderdag 6 november is de Programmabegroting vastgesteld. De SP heeft, samen met andere partijen een groot aantal voorstellen gedaan om Veenendaal de komende jaren mooier, leefbaarder en socialer te maken. Een aantal hiervan is aangenomen.

Lees verder
6 november 2014

Eerste auto gratis voor bewoners; fietsparkeren nader onderzocht

In de raadsvergadering van 30 oktober zijn twee voorstellen met betrekking tot het parkeren, die zijn mede-ingediend door de SP, aangenomen. Eerder die maand was de partij actief in het winkelgebied van Veenendaal, om met bezoekers te spreken over de parkeerperikelen.

Lees verder
3 november 2014

Vercommercialisering rouwcentrum tegengehouden

Afgelopen donderdag, 30 oktober, maakte SP'er Jaap Pottjewijd zijn debuut in de gemeenteraad. Daarmee heeft hij gelijk succes geboekt: samen met de Christelijke partijen en PvdA en GroenLinks heeft hij de vercommercialisering van het rouwcentrum tegengehouden.

Lees verder
29 september 2014

SP en Lokaal Veenendaal tegen fusie IW4

SP en Lokaal Veenendaal zien niets in een fusie tussen IW4 en Permar. De fusie zou ten koste gaan van de menselijke maat, en van de mogelijkheid voor de gemeente om 'sturing van nabij' te bieden.

Lees verder
29 september 2014

Kritisch op WMO-verordening

De SP is bijzonder kritisch op de nieuwe WMO-verordening. Omdat er minder geld beschikbaar is voor de zorg, en de gemeente een zwaardere verantwoordelijkheid draagt, is maatwerk van groter belang dan ooit. De SP vreest echter dat dit maatwerk een illusie is.

Lees verder
27 juni 2014

SP Motie WSW-raad: "Leef de wet na!"

In het Sociaal Jaarverslag van IW4 is er maar één enkel zinnetje gewijd aan de WSW-raad; namelijk dat zij niet meer actief is en geen adviezen heeft uitgebracht. De SP hecht echter waarde aan een actieve WSW-raad en drong bij het College van Burgemeester en Wethouders aan op inspanningen om de WSW-raad weer actief te krijgen. Dit leidde uiteindelijk tot een motie, die steun kreeg van een meerderheid in de gemeenteraad - en dus is aangenomen.

Lees verder
27 juni 2014

Kleine doorbraak rond "Carthago"

Einstein zei ooit: "Waanzin is altijd hetzelfde blijven doen en toch een ander resultaat verwachten." Vandaar dat het beroemde Carthago-amendement* eens over een andere boeg werd gegooid. Het resultaat: een meerderheid van de gemeenteraad wil dat parkeerplaatsen niet meer als 'groen' worden aangemerkt in het bestemmingsplan 'Boompjesgoed'. Komend najaar wordt er in de gemeenteraad een discussie gevoerd over hoe men in de toekomst met groen wenst om te gaan.
 
Lees verder
29 mei 2014

Gemeenteraad heeft 7 ton over voor extra wethouder, maar geen €3.000 voor bestrijding kanker.

De gemeenteraad heeft op 21 mei besloten dat het aantal wethouders van 4 naar 5 gaat; de kosten hiervoor bedragen 7 ton. Diezelfde avond besloot de gemeenteraad dat er geen geld is voor de inzameling van taxussnoeisel ten behoeve van de bestrijding van kanker. De kosten hiervoor zijn slechts DRIEDUIZEND euro.

Lees verder
29 mei 2014

Goede samenwerking SP en GroenLinks bij amenderen raadsprogramma...

Zoals de 'oude Veensen' Nico van Ginkel (SP) en Henk Roor (GroenLinks) gebroederlijk naast elkaar staan op de foto; zo trokken ook de raadsleden van beide partijen - Jan Breur en Kees Oskam - op in het 'amenderen' van het raadsprogramma. Onder de wijzigigingsvoorstellen van de één prijkte ook de handtekening van de ander; en vice versa.

Lees verder

Pagina's

U bent hier