h

Voorstellen

Foto: SP Veenendaal

Lees hier de voorstellen die wij gedaan hebben in de gemeenteraad...

26 november 2016

Vijf (niet zo) nieuwe wethouders...

Foto: Renate Breevaart

Nadat de zaag in de eigen bijdragen van de WMO was gezet, discussieerde de gemeenteraad afgelopen donderdag (24 november) over het rapport van informateur Bort Koelewijn over een nieuw te smeden college.

Lees verder
25 november 2016

De zaag in de eigen bijdrage.

Foto: SP

Er is flink de zaag gezet in de eigen bijdragen in de WMO. PvdA, SP en anderen hebben gisteravond (donderdag 24 november) voorstellen ingediend om de kosten voor noodzakelijke ondersteuning niet uit de pan te laten rijzen. De SP ziet de eigen bijdrage in de WMO het liefst helemaal verdwijnen.

Lees verder
5 juli 2016

KADERNOTA; de oogst...

Foto: Baukje Hiemstra

Op maandag 4 juli is de Kadernota vastgesteld; hierin staan de plannen voor het beleid van de gemeente Veenendaal voor het komende jaar. Ook hebben politieke partijen hun Algemene Beschouwingen gegeven. Met een vergadering die om vier uur 's middags begon, en doorging tot diep in de nacht, is er een einde gekomen aan het politieke seizoen.

Lees verder
1 juli 2016

Zorggeld. Voor zorg.

Foto: SP Veenendaal

De onderbesteding in het Sociale Domein, oftewel het overgebleven zorggeld, zal niet verdwijnen op de grote hoop. Gisteravond (30/6) heeft de gemeenteraad tijdens 'Verantwoordingsdag' een aantal voorstellen - mede-ingediend namens de SP - aangenomen, dat het zorggeld veilig stelt voor de zorg.

Lees verder
26 juni 2016

KOOPZONDAG: De impasse doorbroken

Foto: SP Veenendaal

Op voorstel van de SP heeft de gemeenteraad de zondagsrust, inclusief bijbehorende winkelsluiting, bestendigd als norm. Uitgerekend de niet-Christelijke partijen stemden voor. Hoe zit dat?

Lees verder
30 april 2016

"You can't start a fire without a spark..."

Foto: Jan Breur

Zonder vonk kun je geen vuur aansteken. Maar, aan vonken geen gebrek bij het winkelgebied. Het initiatiefvoorstel van VVD, CDA en SGP waren de vonk voor een goede discussie over een visie voor het Veense koopcentrum.

En de vonken laaiden behoorlijk op dankzij de 'koopzondagverrassing' van Lokaal Veenendaal...

Lees verder
1 april 2016

Sport is meer dan bewegen

Foto: SP Veenendaal

In haar vergadering van 31 maart heeft de gemeenteraad het 'Beleidskader Sport' vastgesteld. Voor de SP is het belangrijk dat iedereen sport kan beoefenen ~ een hoge contributie helpt daar niet bij.

Daarom diende Jan Breur namens de SP een voorstel in.

Lees verder
29 januari 2016

PvdA & SP: Tegemoetkoming kosten afval voor hoogbouw

Foto: SP Veenendaal

Bewoners van hoogbouw, die bij hun afvalbak geen keuze hebben tussen 60 en 30 liter, betalen voortaan het tarief voor de 30 liter per storting. Dit, zolang de keuzemogelijkheid op hun bak nog niet is aangebracht.

Lees verder
21 december 2015

Toekomst voor Poppodium

Foto: SP Veenendaal

Het Pop- en Cultuurpodium (Escape) mag in Veenendaal uit de running zijn; ze is nog niet definitief ten grave gedragen. Afgelopen donderdag zette de gemeenteraad een stap in de richting van (her)opening...

Lees verder
19 december 2015

Ruimte voor onderwijs in Oost

Foto: SP / ruimtelijkeplannen.nl

De volgende fase van de bouw van het Ontmoetingshuis kan doorgaan. Daartoe heeft de gemeenteraad besloten in haar vergadering van afgelopen donderdag. In verband met de crisis was enkele jaren geleden besloten om de bouw op te knippen, en heeft Veenendaal Oost het dus lange tijd met een kleiner ontmoetingshuis moeten doen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier