h

RONDWEG OOST - Advies aan de provincie

28 januari 2019

RONDWEG OOST - Advies aan de provincie

Foto: Baukje Hiemstra

Afgelopen donderdag (24 januari) heeft de gemeenteraad een besluit genomen over Rondweg Oost. De provincie wordt geadviseerd door te gaan met de verbreding, en de eerder toegezegde bijdrage vanuit de gemeente wordt verhoogd van 2 miljoen naar 9,5 miljoen.
De SP maakt echter een andere keuze.

"Als er ooit een moment is geweest om de Rondweg Oost 2x2-baans te maken, dan was dat bij de aanleg," aldus fractievoorzitter Jan Breur. "Nu ligt er een woonwijk aan de weg, en is het simpelweg te laat. Qua leefbaarheid is het onwenselijk en onverantwoord."
Daar komt nog bij dat het probleem niet wordt opgelost. In het huidige plan blijft het zuidelijke gedeelte van de Rondweg Oost ongemoeid; als het noordelijke gedeelte en de Rijnbrug wel verbreed worden, worden er dus flessehalzen gecreëerd - en komen er JUIST files.

Ook de enorme kosten zijn de SP een doorn in het oog. Een provinciale weg moet met provinciaal geld betaald worden, vindt de SP. De bijdrage van 2 miljoen was dus al zeer royaal. Dat dit schijnbaar moeiteloos verhoogd wordt naar 9,5 miljoen is - zeker nadat er met pijn en moeite een gat in de begroting is gedicht - een klap in het gezicht voor Veenendaal. En daar zal het niet bij blijven; als de weg duurder uitvalt dan de provincie denkt (en het provinciebestuur heeft er een handje van om alles duurder uit te laten vallen) zal de provincie weer aankloppen bij de gemeente.

Om die redenen pleitte de SP voor een alternatief: de nulplus-variant. Dit alternatief is uitgedacht door omwonenden. In plaats van de verbreding wordt er hierbij ingezet op opwaardering van de rotondes, en versterking van fiets en OV. De SP diende hiervoor een voorstel in. Dit werd mede-ingediend door GroenLinks en ontving daarnaast nog steun van Lokaal Veenendaal.

Amendement: Nulplus-variant

Wethouder had wat uit te leggen

Ondanks dat het raadsvoorstel op voorhand kon rekenen op een meerderheid, had wethouder Stroobosscher nog wel wat uit te leggen aan de gemeenteraad. Hij was namelijk al op voorhand overeengekomen met het provinciebestuur dat de gemeente 9,5 miljoen zou neertellen - maar had dit niet gemeld toen hij de raadscommissie consulteerde.

Stroobosscher heeft hiervoor zijn excuses aangeboden.

Uiteindelijk stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met de 9,5 miljoen. SP, GroenLinks, D66, Lokaal Veenendaal en DENK stemden tegen.

Reactie toevoegen

U bent hier