h

Aanbesteding welzijn van de baan

1 juli 2019

Aanbesteding welzijn van de baan

Foto: Enna van Duinen

vermarkting een halt toegeroepen

Bij verkiezingen boekt de SP de laatste tijd niet bepaald successen, maar op andere terreinen wel. Zo is het afgelopen donderdag (27 juni) gelukt om de vermarkting van het Veense welzijnswerk te stoppen.
Na jaren hierop hameren door de SP, besloot de gemeenteraad om het welzijnswerk niet meer via aanbesteding te organiseren. Alleen de VVD, die bekend staat om haar marktverslaving, stemde tegen.

De vorm waarvoor nu wel is gekozen, is quasi-inbesteding. We spreken van quasi-inbesteden wanneer een aanbestedende dienst (zelf een rechtspersoon) een overheidsopdracht gunt aan een andere rechtspersoon, toezicht uitoefend op die rechtspersoon als ware het een eigen dienstonderdeel.
Dat klinkt ingewikkeld, maar wil niets meer of minder zeggen dan: je koopt een dienst 'van buiten' in, en behandelt vervolgens degene van wie je die dienst koopt als een afdeling van je eigen organisatie.
Sportservice is ook op die manier georganiseerd.

Met quasi-inbesteding kan de gemeente een stuk makkelijker bijsturen als dat nodig is, dan bij aanbesteding. Ook biedt quasi-inbesteding de mogelijkheid om iets voor de lange termijn op te bouwen, wat volgens de SP cruciaal is in het welzijnswerk.

Continuïteit

"Als je het hebt over welzijn, en over een basis leggen," zei SP-raadslid Jan Breur, "dan zijn stabiliteit en continuïteit heel belangrijk. Je wil commitment hebben voor een langere termijn. En als je wilt bouwen aan iets wil je ook zeker weten dat je over een paar jaar nogsteeds daarmee bezig kan zijn, en niet wordt vervangen omdat je de aanbesteding verliest."

Breur herinnerde de gemeenteraad eraan wat er gebeurde toen de gemeente enkele jaren geleden voor het eerst het welzijnswerk aanbesteedde:
"Escape en de Geut zijn we eraan kwijtgeraakt, de organisatie moest weer helemaal opnieuw het wiel uitvinden, en nu zitten we eindelijk op de goede weg en hebben we een beetje de draai te pakken - en de volgende aanbesteding zit er alweer aan te komen. Dat is niet de manier waarop je een stevig fundament legt onder je werk. We willen iets met een stuk meer zekerheid dat je door kunt bouwen voor de toekomst."

Omslagpunt

De SP pleit er al jaren voor om het welzijnswerk niet meer via aanbesteding te betrekken. Bij elke bespreking hierover wist de partij een toezegging van de wethouder los te peuteren om ook andere vormen als serieuze optie te beschouwen. Maar het College van Burgemeester en Wethouders bleef wel altijd voorsorteren op aanbesteding.

Het omslagpunt kwam in april van dit jaar, toen bleek dat de toezeggingen van het College helemaal niet waren nagekomen. Verschillende partijen stonden toen op, en vroegen alsnog aan Wethouder Beek om de andere opties in kaart te brengen. Toen tekende zich voor het eerst een meerderheid af.

In de raadsvergadering van 27 juni stelde het College voor aan de gemeenteraad om definitief voor aanbesteding te gaan. De gemeenteraad kwam echter in meerderheid met een tegenvoorstel: quasi-inbesteding. Dit voorstel werd namens meerdere partijen - waaronder de SP - ingediend door ChristenUnie-raadslid Van Esseveld, en alleen de VVD was nog tegen.
Daarnaast werd er ook nog een motie ingediend om de expliciete consequenties, waaronder het sturingsmodel en de juridische en financiële aspecten, te beschrijven. Deze motie kon zelfs op de steun de VVD rekenen, en werd derhalve unaniem aangenomen.

Amendement (tegenvoorstel)

motie

Reactie toevoegen

U bent hier