h

Kandidatenlijst 2014

Dit is onze ploeg waarmee we de verkiezingen in maart 2014 aangaan. De lijst is unaniem vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2013.

U bent hier