h

Belasting uitbesteed

13 juni 2023

Belasting uitbesteed

GBLT: Kundig, maar niet klantvriendelijk

De gemeente Veenendaal wil het innen van belasting en WOZ uitbesteden aan GBLT. De SP kan hiermee instemmen, maar had wel de nodige bedenkingen. Die zitten vooral in het puntje 'klantvriendelijkheid'. GBLT heeft op dat vlak niet de beste reputatie...

SP-fractievoorzitter Jan Breur benadrukte dat GBLT dan wel de uitvoering op zich nam, maar dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente blijft. En dat het dus de taak van de gemeente is om de klantvriendelijkheid te borgen.
Wethouder Marco Verloop antwoordde hierop dat daarover al goede gesprekken zijn geweest met GBLT.

Ook sloot Breur zich aan bij de opmerking van ChristenUnie-raadslid Rosita Bussink, die wel graag de goede mensen die de gemeente nog in dienst heeft op deze afdeling wil behouden.

Een verslag van de bespreking in de Raadscommissie is te lezen in 'de Rijnpost'.

U bent hier