h

Is Veenendaal klaar voor een referendum?

11 juni 2023

Is Veenendaal klaar voor een referendum?

SP dient initiatiefvoorstel in; politiek twijfelt

Deze maand bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de SP-fractie. Deze fractie stelt de raad voor om in Veenendaal een raadgevend referendum in te stellen. De SP wil met dit voorstel inwoners meer invloed geven op de besluiten van de raad. De andere partijen twijfelen nog.

In de raadscommissie van afgelopen week liet de ene partij na de andere weten dat zij liever een ander voorstel hadden gezien. Een raadgevend referendum mogelijk maken voor inwoners om de raad te laten weten hoe zij over een onderwerp denken, ligt moeilijk bij de politiek. Dit voorstel lijkt niet op een meerderheid te kunnen rekenen.

In 'de Rijnpost' staat een verslag van deze bespreking.

U bent hier