h

Jeugdbeleid

19 oktober 2017

Jeugdbeleid

De ambities voor het jeugdbeleid worden naar beneden bijgesteld. Niet omdat de gemeente lui is geworden, maar omdat er meer duidelijkheid dan voorheen is wat er realistisch is.

Wat de SP betreft staat de zorg voorop. Iedere jeugdige moet de hulp en ondersteuning krijgen die nodig is; ongeacht de ambities om bepaalde types hulp af te bouwen.

Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid moeten een streven zijn; geen uitgangspunt.

Nu is het zo dat de voorlichting over 'sexting' per school verschilt en het CJG het niet als speerpunt heeft opgenomen. Vandaar dat de SP met de adviesraden aandacht voor dit onderwerp vraagt.

De Veenendaalse Krant heeft een kort verslag geschreven over de bespreking van dit onderwerp, die onlangs in de raadscommissie plaatsvond...

U bent hier