h

Kaders Emmalaan

25 mei 2023

Kaders Emmalaan

De raadscommissie sprak vorige week over de ruimtelijke kaders van de Emmalaan. In tegenstelling tot wat er beweerd werd in het voorstel, voelden omwonenden zich niet gekend in de plannen.

"Als omwonenden begrijpen wij dat de behoefte aan sociale woningen groot is en dat inbreiding noodzakelijk is. Wij willen hier ook zeker aan meewerken en over meedenken. Zodat het woongenot van zowel bestaande als nieuwe bewoners niet in het geding komt." Vertelde Jan Hazeleger, inwoner van de Emmalaan. "Dat dit punt vanavond op de agenda stond, wisten wij niet. We kwamen er een aantal dagen geleden achter, omdat iemand uit de privésfeer toevallig deze informatie kreeg. Dus ook daar vind ik het een gemiste kans om informatie te delen met bewoners."

Daarnaast speelde nog een andere kwestie. Nu kan de gemeente nog voor het vaststellen van de Ruimtelijke Programmatische kaders luisteren naar de omwonenden en bouwhoogte anders bepalen. De SP wil dit ook in de toekomst binnen de gemeenteraad blijven bespreken en vaststellen, kondigde Tilmann van de Loo aan.

In de Rijnpost staat een artikel over deze bespreking.

U bent hier