h

Knoop doorgehakt over Boompjesgoed

29 november 2022

Knoop doorgehakt over Boompjesgoed

Foto: SP Veenendaal

Wooncrisis geeft doorslag

Politiek is het nemen van besluiten op basis van een belangenafweging. En dat is niet altijd even makkelijk. Het bestemmingsplan Boompjesgoed is daar een voorbeeld van.

Hoewel het ontwerp al behoorlijk was aangepast, stuitte het nog steeds op bezwaren van omwonenden. Een grote flat zou hun uitzicht en woonplezier ernstig aantasten. Wat de SP betreft verdienen die bezwaren het om serieus genomen te worden - en een belangrijke plek te krijgen in de afweging.

Daar staat tegenover dat in de flat veel betaalbare woningen worden gerealiseerd. Het type woning waar veel vraag naar is, en waarvan er in Veenendaal er veel te weinig zijn. Door de wooncrisis - veroorzaakt door rechts beleid - moeten mensen lang wachten op een woning of genoegen nemen met een woning die eigenlijk niet geschikt is.
Die situatie kan niet blijven dooretteren.

Die twee botsende belangen waren voor de SP reden om het voorstel nog eens in de fractie te bespreken, alvorens een definitief standpunt in te nemen. Dat definitieve standpunt kwam er uiteindelijk ten gunste van de woningzoekenden; de slachtoffers van de rechtse wooncrisis.

Journalist Arjan van den Berg besteedde enkele regels aan dit besluit in 'de Rijnpost'.

U bent hier