h

Marathon zonder eindstreep

30 november 2022

Marathon zonder eindstreep

Foto: SP Veenendaal

Deadline: 1 februari duidelijkheid
over onderwijsruimte in Oost

Wethouder Lochtenberg noemde het een marathon, waarbij de finish almaar niet in zicht komt. En het beroep dat er gedaan wordt op het uithoudingsvermogen van de betrokkenen is inmiddels te groot.
Het tekort aan onderwijsruimte in Veenendaal Oost.

Hoewel het debat in de gemeenteraad met een sisser afliep, gloort er wel enige hoop aan de horizon. Op 1 februari moet het College van Burgemeester en Wethouders een oplossing hebben gevonden met de schoolbesturen, die voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad.
Uitgangspunt daarbij is nog altijd een nieuwe school in Groenpoort, maar ook een alternatieve locatie op het Zuiderkruis wordt serieus in kaart gebracht.

ChristenUnie, CDA, PvdA, SP, D66 en GroenLinks vroegen het college in eerste instantie in hun motie om uiterlijk 1 januari tot overeenstemming te komen met de schoolbesturen en een oplossing te hebben voor het ruimteprobleem, waarbij het bouwen van een school in Groenpoort het uitgangspunt is, en de behoefte aan noodlokalen in kaart te brengen. Wethouder Lochtenberg vond het door de Lokaal Veenendaal, VVD en SGP in hun motie voorgestelde 1 februari beter om de tijd te hebben om gesprekken goed te kunnen voeren.
Met de toezegging van Lochtenberg is uiteindelijk geen van beide moties in stemming gebracht.

Arjan van den Berg schreef een verslag van het debat in 'de Rijnpost'.

U bent hier