h

Nader gesprek over Wmo-loket

11 september 2013

Nader gesprek over Wmo-loket

De Veenendaalse Krant maakt bekend dat er een gesprek komt tussen SP-fractievoorzitter Jan Breur en de gemeente, naar aanleiding van het rapport met klachten over de WMO.

U bent hier