h

Verrassende wending evenementenbeleid

14 oktober 2023

Verrassende wending evenementenbeleid

Besproken, maar niet vastgesteld

De SP roept al jaren om het maximumaantal evenementen op zondag los te laten, zodat er iedere zondag iets moois om van te genieten, passend op de locatie is. Zo zouden niet alleen de grote exploitanten alles invullen, maar kon ook een Evangelische openluchtdienst of een kleiner evenement de kans krijgen. Als dat voorstel het niet zou halen, wilde de partij onbeperkt evenementen toestaan op zondag die geen geluidsoverlast zouden geven. Daarnaast was er een voorstel om organisaties bij twee overschrijdingen vijf jaar geen vergunning meer te geven.

Helaas; over deze voostellen, noch over het Evenementenbeleid is er gestemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. Na de beraadslagingen stelde nota bene het college voor om de vergadering te schorsen om alle voorstellen met de samenleving te bespreken, waarna een meerderheid van de raad meeging met het voorstel van de ChristenUnie om het hele voorstel zelf nog eens goed te bekijken.

Arjan van den Berg schreef een verslag over deze bijzondere bespreking on 'de Rijnpost'.

U bent hier