h

ALV: Leden hebben het voor het zeggen

13 januari 2016

ALV: Leden hebben het voor het zeggen

Foto: Cor van Londen

Op maandagavond 11 januari vond de jaarlijkse vaste Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van SP Afdeling Veenendaal. Op de Algemene Ledenvergadering  (het hoogste orgaan binnen de afdeling) worden belangrijke besluiten genomen. Maar het is ook vooral gezellig.

Op het programma stonden een aantal belangrijke zaken op de agenda. Zoals gebruikelijk legden de afdelingsvoorzitter, de fractievoorzitter en de penningmeester verantwoording af over het afgelopen jaar. De kascommissie deelde haar bevindingen over hun controle op de penningmeester.

De leden hebben over een aantal zaken besluiten genomen.
Zo is er een drietal bestuursleden, wiens termijn was verstreken, herkozen.
Ook is er besloten over het standpuntpunt over de koopzondag. In het koopzondag-besluit hebben de leden in alle fasen van het proces invloed gehad, en hadden zij - door middel van stemming - ook het laatste woord. De leden kozen er in grote meerderheid voor om de bestaande koers te handhaven.

Omdat de jaarlijkse ALV doorgaans in de eerste helft van januari plaatsvindt, dient deze tevens als nieuwjaarsreceptie. Na het nemen van de nodige besluiten, was het dus tijd voor een hapje en een drankje. Veel goede gesprekkken tussen de leden hebben plaatsgevonden.

Foto: Cor van Londen
Minimaal 1x per jaar vindt er een ALV plaats, maar dat kan ook vaker als daar aanleiding voor is. In 2015 hebben er 3 ALV's plaatsgevonden. Naast de jaarlijkse nieuwjaars-ALV is er ook eentje uitgeschreven ter voorbereiding op het landelijke SP-congres, en eentje naar aanleiding van een onverwachte mutatie in de gemeenteraadsfractie.

Op de Algemene Ledenvergadering wordt de koers van de afdeling uitgezet. Hier worden de belangrijkste besluiten genomen. Want zo gaat het in de SP: De leden hebben het voor het zeggen!

Foto: Cor van Londen
Wil jij ook je invloed uitoefenen op de koers van de partij, en samen de schouders zetten onder een beter en socialer Veenendaal en Nederland?
WORD LID!

Reactie toevoegen

U bent hier