h

SP enqueteert over afvalscheiding

2 maart 2016

SP enqueteert over afvalscheiding

Foto: Baukje Hiemstra

De SP houdt een enquête over het nieuwe afvalsysteem. Op verschillende plaatsen in Veenendaal gaat de partij huis aan huis om te vragen hoe het systeem van afvalscheiding bevalt.

De SP gaat in het bijzonder langs bij de hoogbouw. Dit, omdat men daar niet met kliko's werkt, maar is aangewezen op opslagplaatsen.
Omdat nog niet iedereen daar kan aangeven of zij een dertig- of zestigliterzak deponeren, was de SP in januari mede-indiener van een voorstel om, op de plekken waar die keuzeoptie niet bestaat, het dertiglitertarief te hanteren.

Niet alleen de bewoners van hoogbouw, maar ALLE Veenendalers kunnen hun ervaringen over het nieuwe afvalscheidingssysteem. Op de website veenendaal.sp.nl kunnen mensen aangeven wat hun ervaringen zijn. Anonimiteit is gegarandeerd.

Met de uitkomsten van de enquête en de ervaringen van de site, wil de SP erachter komen of het beleid moet worden aangepast, en zo ja: hoe.

Eerder onderzoek

Het is niet voor het eerst dat de SP onderzoek doet naar afval. In 2012 enqueteerde de partij bewoners van vier verschillende wijken over het destijds nieuw ingevoerde gescheiden ophalen van plastic.

De SP haalde destijds 146 enquêtes op in Veenendaal Oost, het Schrijverspark, het  Franse Gat en Veenendaal West; wat leidde tot het rapport "Afvalscheiding: Een Puinhoop?"

Foto: SP Veenendaal

Foto: SP Veenendaal

Reacties

Het is een puinhoop in Veenendaal met het nieuwe systeem voor het afval. Er liggen/staan overal zakken met plastic. Het is geen gezicht en een grote ergenis onder de bewoners! Ben 2 weken bezig geweest met gemeente/afvalbedrijf om zakken die niet meegenomen waren weg te krijgen. Nu ligt er weer een zak, maar ik heb geen zin om steeds aan de bel te trekken. Elke dag lopen er parkeerwachters, die zien ook de troep liggen toch?

Reactie toevoegen

U bent hier