h

"Geen losse flodders, maar integrale visie!"

23 april 2016

"Geen losse flodders, maar integrale visie!"

Foto: SP Veenendaal

Het plan "Uren voor Buren" en "Pimp het winkelgebied" hebben, wat de SP betreft één ding gemeen: het zijn losse elementen waarbij de samenhang met het grote geheel ontbreken.


Uren voor Buren

Foto: Jan Breur

Het plan "Uren voor Buren" is een voorstel van Wethouder Overduin om meer mensen aan het vrijwilligerswerk te krijgen. Deelnemers krijgen waardepunten die ze kunnen inwisselen voor iets leuks of iets nuttigs.

Echter, zo liet ook inspreker Jos Schilte namens het Veens Vrijwilligers Platform weten, mist de aansluiting bij de bestaande vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers. Geen enkele vrijwilligersorganisatie is betrokken bij de totstandkoming van het plan. Ook was er geen geld beschikbaar om vrijwilligers te ondersteunen, terwijl er wel een ton beschikbaar is voor "Uren voor Buren".

Het plan kan volgens Schilte wel ingebed worden in de Toekomstagenda Informele Zorg - maar wel in samenspraak met de bestaande vrijwilligersorganisaties.

Foto: Jan Breur

De SP is het met hem eens. Fractievoorzitter Jan Breur: "Die ton hadden we liever gebruikt voor de versterking van de bestaande structuren, dan voor een los ideetje. Versnippering van het Veense vrijwilligerslandschap is wat ons betreft onwenselijk."


P*mp het winkelcentrum

Foto: Jan Breur

VVD, CDA en SGP hebben een voorstel om de binnenstad te revitaliseren. Dit voorstel behelst een onderzoek naar een viertal aandachtspunten:

  1. De Pniëlkerk
  2. Het Rabo-terrein
  3. Autoparkeren
  4. Events en Branding

Dat onderzoek zou dan moeten leiden naar een voldragen raadsvoorstel, waarin deze onderdelen worden opgepakt.

Foto: Jan Breur

Het voorstel heeft diverse (vertegenwoordigers van) ondernemers naar het gemeentehuis gelokt, om, net als eerder bij de Dialoogavond te onderstrepen hoe belangrijk het centrum is voor Veenendaal.

De SP deelt dit gevoel van urgentie, net als overigens elke andere raadsfractie. Maar dat wil niet zeggen dat dan automatisch elk plan over het centrum maar gelijk goed is...

Foto: Jan Breur

Foto: Jan Breur

...net als de ondernemers ziet de SP graag een integraal plan, waarin alle aspecten van het centrum zijn meegenomen. Bij de bespreking bracht fractievoorzitter Jan Breur het bijzondere Cultureel Café in herinnering, dat een week eerder had plaatsgevonden.
Hier spraken vertegenwoordigers van het Architectuurcentrum en het Stadslab over, hoe lijn en identiteit aan te brengen in ons winkelhart. Dit alles gekoppeld aan Gilbert van Schoonbeke en het Gilbertjaar.

Breur: "Dit is het type visie dat we nodig hebben, dat ons verder helpt. Kleine hapsnap dingetjes hebben weinig betekenis; uiteindelijk gaat het om het grote geheel. Wij zien dus veel liever een integraal plan."

Foto: Jan Breur

Wordt vervolgd...


Foto: Jan Breur

Reactie toevoegen

U bent hier