h

Investeren in Cultuur, met een visie

20 april 2016

Investeren in Cultuur, met een visie

Foto: Jan Breur

Na zijn installatie als raadscommissielid op 31 maart, en zijn deelname aan de Pubquiz op 13 april, was het gisteravond (19 april) echt tijd voor de vuurdoop van Sietse van der Bij. Hij voerde voor het eerst het woord in de raadscommissie, en direct op een prestigieus onderwerp: de Herijking van de Cultuurnota.

Zijn boodschap was luid en duidelijk: niet verder bezuinigen, maar investeren. En ontwikkel een echte visie op cultuur.

Het culturele klimaat in Veenendaal is ondermaats. Het ontbreken van een poppodium en een bioscoop passen niet bij een plaats van de omvang van Veenendaal. Daarbij is er de afgelopen jaren dermate veel bezuinigd op cultuur, dat de culturele instellingen het erg moeilijk hebben gekregen. De Volksuniversiteit heeft zelfs de noodklok geluid: als er niet snel geld bijkomt, moeten zij aan het eind van het jaar de deuren sluiten.

De mogelijkheden die het College aandraagt om de instellingen op andere manieren geld te genereren, ziet de SP niet zitten. Zo zou de bibliotheek kinderboeken af moeten stoten en ruimtes verhuren aan derden. Echter, er worden in Veenendaal al volop ruimtes verhuurd door vele aanbieders, dus veel winst is daar niet te verwachten. Daarbij zou verschraling van de collectie van de bieb er enkel toe leiden dat minder lezers zich naar het Kees Stipplein (en dus: het centrum) zouden begeven.

Wat de SP zijn er dringend investeringen, en een nieuwe visie op cultuur nodig. De tot dusver ingeslagen weg van bezuinigingen is heilloos gebleken.
Van der Bij: "Een mank paard gaat niet beter lopen, naarmate je haar vaker in de benen schiet."

Investeringen: €5,- p.p.

Van der Bij zegde tijdens zijn betoog ook steun toe aan een voorstel van GroenLinks, om een extra investering te doen van 5 euro per inwoner aan cultuur.
Ook de PvdA zegde deze steun toe. De ChristenUnie gaf aan in beginsel positief te staan tegenover de investering, maar laat haar steun afhangen van de dekking ervan.

Hoffelijkheid

De maiden speech van Van der Bij ging gepaard met de nodige hoffelijkheid. Van der Bij begon zijn bijdrage door de raadsleden voor hun stem te bedanken, waardoor hij raadscommissielid kon worden.
Na afloop kreeg hij complimenten van Henk Roor (GroenLinks) en Dylan Lochtenberg (VVD) voor zijn heldere betoog.

Foto: Jan Breur

Reacties

De complimenten Sietse. We zijn blij dat je ons als commissielid meehelpt!

Dankje baike.

Reactie toevoegen

U bent hier