h

Strijd voor zorg. Strijd voor welzijn.

12 juli 2016

Strijd voor zorg. Strijd voor welzijn.

Foto: AJ Breur

Bij de behandeling van de jaarstukken (30 juni) zij er diverse voorstellen aangenomen ter verbetering van de zorg en betere besteding van het zorggeld. Maar de strijd voor zorg ging verder - en gaat verder.

Bestuursrapportage

De eerstvolgden gelegenheid die zich op het gemeentehuis voordeed, was de behandeling van de 'Bestuursrapportage'. Dit is een tussenstand van de uitvoering van het beleid in het lopende jaar; met name over de financiële kant ervan.

PvdA en SP dienden hierbij een voorstel in, om de bezuinigingen op Welzijn op te schorten. Zodoende zou het aanbod niet worden aangetast ~ wat nu wel dreigt te gebeuren. En nu de gemeente een bijzonder goedgevulde zorgspaarpot heeft, kan het welzijnswerk prima zonder accute bezuiniging...

... helaas kreeg dit voorstel behalve van indieners PvdA en SP alleen steun van GroenLinks. Daarmee was er geen meerderheid om de bezuinigingsmachine het komende jaar stop te zetten. Die gaat dus door, maar dat geldt ook voor de strijd voor goede zorg en welzijn.

Kadernota

Nog diezelfde dag, maandag 4 juli, werd er gedebatteerd over de Kadernota. Dit zijn de beleidsplannen voor (met name) het komende jaar. Een uitgelezen kans om goede voorstellen te doen om de zorg te verbeteren. Dit werd ook gedaan door verschillende partijen - waaronder natuurlijk de SP.

Zo is er een voorstel aangenomen om het tarief voor schoonmaakondersteuning niet te verhogen. Ook is er een voorstel aangenomen die voorziet in een prijs voor maatschappelijk betrokken jongeren.
Onder beide voorstellen prijkte ondermeer de handtekening van SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Maar niet alle voorstellen ten gunste van zorg en welzijn hebben een meerderheid gehaald. Ondanks de steun van de SP.
Een voorstel van PvdA, SP en GroenLinks om, door een verhoging van de OZB (Onroerende Zaak Belasting), investeringen in o.a. welzijn te maken kreeg geen meerderheid. Een voorstel van PvdA, CDA en SP om de aanbesteding voor het welzijnswerk uit te stellen evenmin.

Voor een overzicht van alle ingediende voorstellen bij de Kadernota; klik HIER.
Rijnweek

Niet alleen op het gemeentehuis strijdt de SP voor goede zorg. Ook gewoon op straat, tussen de menseen, zet de SP zich in.

Op dit moment heeft de SP zich verbonden aan de campagne voor een NATIONAAL ZORGFONDS ZONDER EIGEN RISICO. Dit, omdat de commerciële zorgverzekeraars de zorg te duur hebben gemaakt en een boete (in de vorm van Eigen Risico) op ziek zijn leggen, en veel zorg onbereikbaar blijft.

Afgelopen zaterdag was de SP aanwezig op de Rijnweek in Rhenen, om steun te vergaren voor het Nationaal Zorgfonds. Veel bezoekers van de Rijnweek staan achter het Zorgfonds.
De komende tijd zal de SP op meer evenementen acte de présence geven voor het Zorgfonds.

Voor meer informatie over het Nationaal Zorgfonds, of om steun eraan te verlenen, klik HIER.

Foto: Baukje Hiemstra


Reactie toevoegen

U bent hier