h

Zorg teruggeven aan de mensen

27 september 2016

Zorg teruggeven aan de mensen

Foto: Cor van Londen

Op de thema-avond, die de SP op maandag 26 september organiseerde, was iedereen het er over eens: de zorg moet menselijker.
De zorgverzekeraars denken teveel aan geld, en hebben te weinig oog voor wat patiënten daadwerkelijk nodig hebben.

Tweede-Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Renske Leijten (SP) vertelden wat hun visie op zorg was; Yolande de Meer en Esther Brouwer-Heida spraken over hun ervaringen met het huidige zorgstelsel. De presentatie was in handen van Jan Breur.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie)

Foto: Cor van Londen

Carla Dik-Faber poneerde de vraag of mensen nog wel mogen bestaan als het wat slechter met ze gaat. Door prenatale screening 'hoeven' er geen kinderen met het syndroom van Down geboren te worden. Met de pil van Drion 'kunnen' ouderen vroegtijdig hun leven be-eindigen. Dik-Faber vreest dat mensen erop aangekeken worden als zij toch een Down-baby geboren laten worden, of als zij doorleven naar het eind; immers kost dit de samenleving geld.

Ze gaf aan dat er teveel naar mensen wordt gekeken in termen van kostenplaatjes. De ChristenUnie wil dat er naar de mens wordt gekeken als mens.
De zorgverzekeraars ziet ze graag worden omgevormd tot coöperaties waarin niet de directeur of de boekhouder het laatste woord heeft, maar de verzekerden zelf.

Renske Leijten (SP)

Foto: Cor van Londen

Renske Leijten (SP) deelde de mening van de ChristenUnie, dat er teveel in termen van kostenplaatjes naar mensen wordt gekeken. Zo zijn ouderen, chronisch zieken en vrouwen in de vruchtbare leeftijd 'duur', terwijl jonge mannen de zorgverzekeraar juist geld opleveren. Ook ziet Leijten dat er ontzettend veel verspilling plaatsvindt: in het hele overstapcircus en alle reclame en overhead die daarbij komt kijken verdwijnen ettelijke miljarden.

De SP wil daar een einde aan maken, en pleit daarom voor een Nationaal Zorgfonds dat al die op winst beluste verzekeraars moet vervangen. Het zorgpakket moet worden uitgebreid met tandzorg, fysiotherapie een GGZ. Het 'Eigen Risico' bestaat wat Leijten betreft enkel om de premies van gezonde mensen laag te houden - maar hierdoor betaalt de zieke feitelijk voor de gezonde. Daarom wil de SP het Eigen Risico fors verlagen, en het liefst helemaal afschaffen.
Toch wil de SP niet het hele stelsel ineens omver gooien: te snel ingevoerde veranderingen zijn een recpt voor problemen. Het Nationaal Zorgfonds zonder Eigen Risico moet gefaseerd worden ingevoerd; maatwerk is het sleutelwoord.

Yolande de Meer & Esther Brouwer-Heida

Foto: Cor van Londen

Ervaringsdeskundigen Yolande de Meer en Esther Brouwer-Heida vertelden dat, onder andere door het Eigen Risico, de zorg voor hen ontzettend duur is geworden. De Meer spendeert minstens éénderde van haar inkomen aan zorg; tel daarbij de huur, water, electra en boodschappen op, en ze houdt geen geld over voor de 'leuke dingen' in het leven. De hoge kosten maken haar tot een gevangene in haar eigen huis.
Onlangs heeft ze te horen gekregen dat de botox-injecties die haar dystonie binnen de perken houden, niet meer vergoed worden. Haar wacht een toekomst met volledig verkrampte handen.

Esther Brouwer-Heida herkende veel in haar verhaal. Hoewel ze een energieke, frisse meis is, heeft ook zij te kampen met gezondheidsklachten.
Zowel zijzelf als haar man werken full-time, maar sparen is er niet bij. Alles gaat op aan zorg. En hoewel ze tot het uiterste aanvullend verzekerd is, wordt er een heleboel niet vergoed.
De verzekeraar is zeker niet geïnteresseerd in maatwerk, maar wil alleen de goedkoopste pijnbestrijding vergoeden. Ongeacht de allergische reacties die dat bij haar kan oproepen; ongeacht de gevolgen die dat zou kunnen hebben op haar vruchtbaarheid.
Om die reden is zij supporter van het Nationaal Zorgfonds, en is ze ook lid geworden van de SP.

Interesse in het Zorgfonds

Foto: Cor van Londen

Alle sprekers vonden die avond een zeer aandachtig gehoor van het toegestroomde publiek. De ervaringen van De Meer en Brouwer-Heida maakten duidelijk indruk; het idee voor het Nationaal Zorgfonds werd breed omarmd. De vragen die gesteld waren, gingen vooral over de implementatie (het hoe en wat) ~ het waarom stond, wat het publiek betreft, niet ter discussie.

De SP bood op deze thema-avond méér dan alleen sprekers. Bezoekers werden in de gelegenheid gesteld om, voor zover zij dat nog niet gedaan hadden, de steunbetuiging te ondertekenen en formulieren mee te nemen om steunbetuigingen in te zamelen bij hun naasten.
Wie nog een stapje verder wilde gaan, kon zijn of haar foto laten nemen met een bord waarop stond waarom hij of zij het Nationaal Zorgfonds steunt.
Vooraf werd er een diashow gedraaid, waarop de Veenendaalse SP een impressie gaf van de activiteiten die zij hebben ondernomen voor het Nationaal Zorgfonds.

De SP kijkt terug op een geslaagde zorgavond, en zal zich blijven inzetten voor een NATIONAAL ZORGFONDS ZONDER EIGEN RISICO.

Foto: Cor van Londen

Esther Brouwer-Heida steunt het Nationaal Zorgfonds. U ook?

Reactie toevoegen

U bent hier