h

Toekomst sociale werkvoorziening

20 januari 2018

Toekomst sociale werkvoorziening

Gemeenten zetten volgende stap in verkenning

De colleges van de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude hebben op dinsdag 16 januari 2018 een volgende stap gezet in de verkenning van de toekomst van sociale werkvoorziening en de uitvoering van de participatiewet.  De colleges van de drie gemeenten, samen eigenaar van IW4, hebben ingestemd met een notitie die in samenwerking met IW4 tot stand kwam.

Onderzoeken

De notitie beschrijft een viertal onderzoeken die betrekking hebben op de toekomst van sociale werkvoorziening en de uitvoering van de participatiewet. In februari 2018 spreken de gemeenteraden van Veenendaal, Rhenen en Renswoude met elkaar over dit onderwerp.

Andere opzet

De gemeente Veenendaal is samen met de gemeente Rhenen en Renswoude verantwoordelijk voor het bedrijf IW4. Vanwege gewijzigde wetgeving (invoering van de participatiewet) zijn aanpassingen in de huidige opzet onvermijdelijk. In juni vorig jaar spraken de afzonderlijke drie gemeenteraden hierover.

Zorgvuldig proces

De colleges hechten aan een zorgvuldig proces. Dat is op de eerste plaats in het belang van de medewerkers van IW4. Daarnaast is het belangrijk om de betrokken raadscommissies van Veenendaal, Rhenen en Renswoude in deze periode voor de verkiezingen te informeren over de stappen die gezet zijn en nog gezet moeten worden.

De genoemde notitie beschrijft een viertal voorstellen voor verdieping. Deze voorstellen gaan onder andere in op het subsidietekort waar alle SW-bedrijven in Nederland mee te maken hebben en het in beeld krijgen van de basisinfrastructuur die nodig is voor het SW-bedrijf in de toekomst.

De gezamenlijke gemeenteraadsleden ontvangen in februari 2018 een nadere toelichting op de uitgevoerde onderzoeken.
De SP kijkt uit naar deze onderzoeken en zal een goede afweging maken. Voor de SP is het belangrijk dat er voldoende beschutte werkplekken kunnen worden blijven geboden, en dat er respect en waardering is voor de SW'ers.

In het verkiezingsprogramma 'Met Elkaar voor Veenendaal' is in het hoofdstuk 'werk, inkomen en armoedebestrijding' te lezen waar de SP zich (onder andere) op het vlak van de sociale werkvoorziening voor zal inspannen de komende vier jaar...

Reactie toevoegen

U bent hier