h

Onder hoogspanning...

10 april 2019

Onder hoogspanning...

Verkabeling binnen handbereik

"Als ik daarmee voorkom dat een kind leukemie krijgt, betaal ik graag wat meer voor mijn energie," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur in antwoord op een vraag van SGP'er Dave Scheele. Op dinsdag 9 april sprak de raadscommissie weer over de verkabeling van de hoogspanningslijnen. Eén van de langstlopende dossiers in de gemeente Veenendaal.

Het onder de grond brengen van de kabels is een wens die al sinds 2002, 2003 leeft. En al die tijd is de SP voorstander geweest van deze 'verkabeling'. Het wonen onder hoogspanning wordt in verband gebracht met o.a. leukemie en een verhoogde kans om dementie; met gezondheidsrisico's moet je geen loopje nemen.

In 2015 besloot de gemeenteraad om precario te gaan heffen op leidingen, en daarmee het ondergronds brengen van de kabels te bekostigen. Het rijk heeft in 2018 ook nog eens besloten dat voor deze operatie de kosten voor de gemeente Veenendaal fors omlaag gaan. De enige 'kink in de kabel' om aan de slag te gaan, zijn een aantal rechtzaken: mag de geïnde precario gebruikt worden voor de onderkabeling, of moet die worden teruggegeven?

Wat de SP betreft wordt de verkabeling betaald uit de precarioheffing op leidingen - die daarvoor bedoeld is. Even de uitspraak van de rechter afwachten, en dan onmiddelijk aan de slag.
Ook mag er van de netbeheerder een bijdrage worden verwacht. Zeker in het licht van het recente nieuws dat er de afgelopen jaren te hoge tarieven voor de energielevering zijn vastgesteld.

Fractievoorzitter Jan Breur kreeg hierop de vraag van SGP'er Scheele, of hij niet bang was dat de netbeheerder dit zou doorberekenen aan de klanten. Wat Breur betreft is dat het waard, als daarmee een kind bespaard bleef van een gruwelijke ziekte.

Hoewel de betaalbaarheid een onontkoombare voorwaarde is voor de operatie, is de mogelijkheid om de kabels onder de grond te brengen dichterbij dan ooit. Het prijskaartje voor de gemeente is in de looptijd van dit dossier gezakt van een slordige 50 miljoen euro naar pakweg 5 miljoen. Dat is een kans die je niet moet laten schieten; vandaar dat de SP de operatie onomwonden het stempel URGENT geeft.

Reactie toevoegen

U bent hier