h

De verkiezingen naderen...

19 mei 2019

De verkiezingen naderen...

Foto: Jan Breur

aanstaande donderdag - stem sp

Op donderdag 23 mei zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement. Deze verkiezingen draaien erom hoeveel en wat je samen wilt doen in EU-verband, en welke taken er dichter bij huis moeten worden georganiseerd. Dit weekend (zaterdag 18 mei) konden bezoekers van de Veenendaalse Hoofdstraat hier alvast over meepraten bij het stellingenbord van de SP.

Mensen konden aangeven waar Brussel 'de baas' over mag zijn. Onze pensioenen, het milieu, onze soldaten (moet er een 'Europees leger' komen?), het openbaar vervoer (verplicht aanbesteden, of is er ruimte voor andere manieren om dit te organiseren?), handelsverdragen, en de gemeente (de notificatieverplichting in de Dienstenrichtlijn).

Naar aanleiding van de stellingen zijn er vele goede gesprekken gevoerd. En hoewel de antwoorden divers waren, tekende zich een meerderheid af voor Europese samenwerking op gebied van milieu, maar verder vooral nationale danwel lokale autonomie.
Dat is ook de insteek van de SP.
Met het winkelende publiek in Veenendaal ziet de SP dat er best een aantal zaken het best in een Europese samenwerking kunnen worden aangepakt, maar dat er ook veel zaken beter in eigen beheer passen. Dat is iets anders dan het alles-of-niets-verhaal dat de meeste andere partijen uitdragen.

13 mei - thema-avond Europa

Foto: AJ Breur
Op maandag 13 mei organiseerde de SP een thema-avond over Europa in Buurthuis 'de Driehoek'. Europarlementariër Anne-Marie Mineur vertelde hier over haar werkzaamheden, haar ervaringen en de inzet van de SP bij de komende verkiezingen.

Mineur maakte deel uit van de commissie voor Internationale Handel, van waaruit zij streed tegen slechte handelsverdragen zoals TTIP en CETA. Ook was zij lid van de commissie voor Mensenrechten en de commissie voor Verzoekschriften.

Zij vertelde ondermeer dat elke stem telt. In het Europese Parlement zijn de afgelopen jaren een aantal goede voorstellen op een paar stemmen verworpen. Bij een hogere opkomst bij de Europese Parlementsverkiezingen hadden de verhoudingen anders gelegen en hadden deze voorstellen het wel gehaald. Een stem op de SP is een stem voor een gezonde Europese samenwerking, met voldoende eigen zeggenschap voor de lidstaten en een inperking van de macht van lobbyisten.

A.J. Breur schreef een verslag van deze avond.

Foto: Jan Breur

De 'oude getrouwe' Nico van Ginkel aan de slag voor de campagne: BRUSSEL NIET DE BAAS!

AJ Breur - verslag 13 mei

Verkiezingspagina

Programma

Kandidaten

Reactie toevoegen

U bent hier