h

Veenendaal wordt mondig

8 juni 2019

Veenendaal wordt mondig

Foto: Jan Breur

"Minister, neem je verantwoordelijkheid!"

Het was de SP jarenlang een doorn in het oog, dat het gemeentebestuur altijd maar gedwee en zonder weerwoord accepteerde wat er door hogere overheden op haar afgevuurd werd. Daar komt nu verandering in: Veenendaal wordt mondiger. Zo had wethouder Verloop (financieën) een 'pittige bijsluiter' bij de tekorten op het sociale domein die de gemeente tot bezuinigingen lijken te dwingen.

Vanaf 1 januari 2015 voert de gemeente nieuwe taken uit op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugd en participatie. Vanwege het ontbreken van vergelijkingscijfers van de jaren daarvoor is een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten. Al snel bleek dat er minder financiële middelen vanuit het rijk beschikbaar werden gesteld dan vooraf berekend was.
Verloop: "Het kan niet zo zijn dat de gemeenten er taken bij krijgen, maar niet de bijbehorende financiën.  De minister zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en de middelen beschikbaar moeten stellen die nodig zijn."

Niet de eerste

Verloop is niet de eerste Veense bestuurder die openlijk een hogere overheid bekritiseerd.

Vorig jaar tekende wethouder Stroobosscher, samen met zijn Foodvalley-collega's, protest aan tegen de toepassing van de Anti Tax Avoidence Directive (ATAD) op sociale huisvesting. Dit, na vragen van de SP, die niet wil dat huurders geld uit de zakken wordt geklopt.

Meer recent bediende burgemeester Kats minister Hoekstra van een 'sick burn' op Twitter. Hoekstra klopte zichzelf op de borst omdat de financiële jaarcijfers van het rijk er zo mooi uitzagen. "Als je de financiële problemen over de schutting bij de lokale overheden parkeert is het geen kunst hoor..." wees Kats hem terecht.
En toen er deze week bekend werd dat er wat extra geld voor jeugdhulp bij kwam, twitterde hij: "Alleen jammer dat we de komende drie jaar met een fooitje zijn afgescheept en er geen harde toezegging voor daarna is..."

Waardering

De nieuwe, mondige houding van het College valt in de smaak bij SP-fractievoorzitter Jan Breur.
Breur: "Jarenlang roep ik dat Veenendaal niet lijdzaam moet afwachten wat er bovenaf besloten wordt. Maar tot voor kort durfden Burgemeesters en Wethouders daar nog niet aan. Te bang om uit de toon te vallen. Nu zie ik ze af en toe hun mond opendoen. En dan denk ik: 'ja, nu kom je op voor Veenendaal'. Dit wil ik vaker zien bij onze bestuurders."

Reactie toevoegen

U bent hier