h

Integrale controle bij autobedrijven

5 juli 2019

Integrale controle bij autobedrijven

in Veenendaal en Rhenen

Op woensdag 3 juli hebben de gemeenten Veenendaal en Rhenen, de omgevingsdienst Utrecht, Stedin en de politie een integrale onaangekondigde controle uitgevoerd bij een aantal autobedrijven op het bedrijventerrein Ambacht-Nijverkamp in Veenendaal en bij een aantal autobedrijven in Elst (UT). 

Aanleiding

De beide gemeenten willen komende jaren alle autobedrijven controleren in het kader van de naleving van de milieuwetgeving, brandveiligheid en bouwtoezicht. Er vinden daarom regelmatig integrale controles plaats. De andere partners sluiten daarbij aan om onderzoek te doen naar de naleving van de wet- en regelgeving waar zij voor verantwoordelijk zijn.

Overtredingen

In de onderzochte bedrijven zijn vooral kleine overtredingen van de bouw- en milieuwetgeving geconstateerd. De beide gemeenten zullen hiertegen handhavend optreden. In één geval bleek de aansluiting op het elektriciteitsnet niet in orde. Deze situaties kunnen brandgevaarlijk zijn of worden. Daarom is dit meteen hersteld en de contractant ontvangt hiervan een rekening. 

Consequent handhaven

De beide burgemeesters kijken terug op een geslaagde integrale actie van de betrokken organisaties. Burgemeester Gert-Jan Kats (Veenendaal): “Ook al zijn er nu weinig overtredingen geconstateerd, toch hebben dit soort controles een duidelijke meerwaarde. We willen inzicht krijgen in de activiteiten van al deze bedrijven en zicht op de bedrijven die de regels niet naleven en bedrijven met malafide activiteiten. Door actief te controleren en misstanden consequent aan te pakken, dragen we bij aan een veilig ondernemersklimaat. Ik bedank alle partners voor hun inzet.”
Burgemeester Hans van der Pas (Rhenen): “Het aanpakken van ondermijning is voor de gemeente Rhenen een belangrijk speerpunt. De meeste bedrijven houden zich keurig aan de regels. Maar we weten ook dat er bedrijven zijn die de regels minder nauw nemen. Met deze controles sporen we misstanden op. Ook andere bedrijven in Rhenen kunnen een bezoek van de gemeente verwachten. Daar waar nodig doen we dit weer samen met andere organisaties.” 

Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug

De integrale controles maken deel uit van het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022 dat door de gemeenteraden van Veenendaal en Rhenen is vastgesteld. Hierin hebben de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, politie en het Openbaar Ministerie gezamenlijk afspraken gemaakt over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De eerste stap hierbinnen is om te controleren of de bestaande bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. 

Reactie toevoegen

U bent hier