h

Wat te doen met je fruit?

12 december 2019

Wat te doen met je fruit?

Foto: Jan Breur

Herkansing voor GFE-zuilen

Na een valse start in oktober, spreekt de gemeenteraad deze maand weer over het gescheiden afval van groente-, fruit- en etensresten in de hoogbouw. Het College heeft een nieuw voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Afgelopen dinsdag werd hierover gesproken in de raadscommissie.

Mevrouw De Graaf, inwoner van de Palmen Grift, maakte gebruik van haar burgerspreekrecht. Zij wees erop dat het voorstel nog niet perfect is.
Het vervallen van de korting op restafval voor de hoogbouw vind zij onterecht, omdat je dit per aanbieding van 30 of 60 liter aanbiedt. Zeker in de zomermaanden, als het heet en broeierig is, wacht je niet tot je 30 liter afval bij elkaar gespaard hebt. Maar je betaalt wel voor 30 liter.

Foto: Baukje Hiemstra

Ook de verplichting dat bewoners zich zelf moeten mobiliseren om in aanmerking te komen (minimaal 50% van de inwoners van een complex, bestaande uit minimaal 20 bewoners) is een onwenselijke belemmering.
Niet iedereen is de taal even machtig, niet iedereen durft nee te zeggen, en wie 'nee' zegt loopt risico op scheve ogen.
Al met al vreest ze dat zo'n actie het vredig samenleven in de flat belemmert.

De SP is het eens met mevrouw De Graaf. Liever ziet de SP dat de invoering van de GFE-zuilen zonder voorwaarden geschiedt. En zo lang de bewoners in de hoogbouw niet dezelfde scheidingsmogelijkheden hebben als de bewoners van laagbouw, moet er korting blijven voor de hoogbouwers.
Bovendien laat de techniek van de restafval-zuilen het vaak afweten, waardoor er dubbel betaald moet worden en/of het afval niet kan worden afgeboden. Des te meer reden om de korting in stand te houden.

Foto: Hennie Horn

Uiteindelijk wil de SP af van het DIFTAR-tarieveringssysteem; te beginnen in de hoogbouw.


Foto: Cor van Londen

Sietse van der Bij is woordvoerder 'afval' namens SP Veenendaal.

Reactie toevoegen

U bent hier