h

SP opent meldpunt Sociaal Domein

8 februari 2020

SP opent meldpunt Sociaal Domein

Foto: SP Veenendaal

Beleid om in de gaten te houden

SP Veenendaal heeft een meldpunt geopend voor het sociale domein. De partij wil graag de ervaringen van mensen met de WMO, participatiewet en de jeugdhulp weten. Zodoende kan de partij tijdig in de gemeenteraad aan de bel trekken, als daar aanleiding voor is.

naar het meldpunt

Op 23 januari is het integrale beleidskader voor het sociale domein vastgesteld in de gemeenteraad. Hierin staat het beleid geschreven voor mensen met een hulpvraag in het kader van de WMO, de participatiewet, schuldhulpverlening en de jeugdwet.
Omdat de gemeente uitgaat van 'zelfredzaamheid' en pas hulp biedt als mensen 'door het ijs zakken', is de SP bang dat Veenendalers niet de hulp krijgen die nodig is - of pas geholpen worden als het eigenlijk al te laat is.

"Daarom houden wij graag de vinger aan de pols," aldus fractievoorzitter Jan Breur. "Wij willen graag weten: wat gaat er goed, wat gaat er niet goed."
Het meldpunt is een hulpmiddel bij de controlerende en volksvertegenwoordigende taak van de gemeenteraadsfractie. Er kan anoniem gebruik van worden gemaakt. Maar als mensen hun contactgegevens invullen, kan de SP ook extra hulp bieden.
Breur: "Als mensen daar prijs op stellen, kan onze hulpdienst samen met hen kijken hoe een accuut probleem kan worden opgelost. Uiteindelijk gaat het erom dat de mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben."

Het meldpunt is te vinden op
https://veenendaal.sp.nl/form/meldpunt-sociaal-domein

Zie ook

Reactie toevoegen

U bent hier