h

SP zet hulpdienst in bij corona-problemen.

16 maart 2020

SP zet hulpdienst in bij corona-problemen.

helpen of geholpen worden? hulpdienst@spveenendaal.nl

SP Veenendaal zet haar hulpdienst in als corona-hulpdienst. De partij wil zoveel mogelijk mensen helpen die vanwege de uitbraak van het coronavirus COVID-19 in de problemen komen. Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden via hulpdienst@spveenendaal.nl; mensen die hulp nodig hebben - of iemand kennen die hulp nodig hebben - kunnen dat via datzelfde mailadres kenbaar maken.

Vanwege de coronacrisis wordt er aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven, en contact te vermijden. Voor mensen met een zwakkere gezondheid is het virus extra gevaarlijk. Het sluiten van scholen en kinderopvangcentra heeft impact op de 'logistiek' van het gezinsleden.et virus - en de maatregelen - kunnen bij een aantal mensen problemen opleveren. De SP wil dat iedereen goed door deze periode heenkomt.

"Onze partij is die van de solidariteit. Wij willen een samenleving die instaat voor elkaar," aldus afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra. "Nu het coronavirus onze maatschappij lijkt te ontwrichten, moeten we daarom daadwerkelijk laten zien waar we voor staan."
De hulp die geboden kan worden zal vooral praktisch van aard zijn, zoals boodschappen doen of even op de kinderen passen. De SP neemt hierbij de aanwijzingen van de autoriteiten in acht.


Zie ook:
Informatie over de corona-crisis

Reactie toevoegen

U bent hier