h

Veenendaal in 'Coalition of the Willing'

24 april 2020

Veenendaal in 'Coalition of the Willing'

#500kinderen

Tijdens de eerste digitale gemeenteraadsvergadering van Veenendaal is er een motie aangenomen om temoet te komen aan de noodkreet van drie hulporganisaties. Veenendaal sluit zich aan in de 'coalition of the willing' om weeskinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te nemen.

Het College van Burgemeester en Wethouders wilde er eerst nog niet aan. In hun antwoord op vragen van SP, Denk, GroenLinks en PvdA gaven zij aan geen rol voor de gemeente te zien in dit dossier. De vier partijen willen juist wel dat Veenendaal haar steentje bijdraagt, en een meerderheid in de gemeenteraad is dat met ze eens.

Gemeenteraadslid Arjan Koerts (ChristenUnie) diende namens een breed gezelschap van partijen een motie in om Veenendaal alsnog aan te sluiten in de 'Coalition of the Willing'. Een meerderheid, bestaande uit ChristenUnie, SP, Denk, GroenLinks, PvdA, ProVeenendaal, CDA, D66, SGP en Jaap Pottjewijd, stemden voor.

Twee leden van Lokaal Veenendaal, en de VVD-fractie stemden tegen. VVD-woordvoerder Ruben Schoeman deed de behoefte om de kinderen te helpen af als 'onderbuikgevoelens'. Hierbij riep hij een reactie op zich af van andere partijen, waaronder de SP.
"Die kinderen zitten in een ontzettend nijpend probleem, levensbedreigend zelfs, en daar moeten wij in optreden," aldus SP'er Jan Breur. "Dat wij deze kinderen willen helpen is geen kwestie van onderbuikgevoelens."

De situatie op de Griekse eilanden en aan de Turkse buitengrens verslechtert met de dag. Vluchtelingen worden als pionnen ingezet, gevangen in een machtsstrijd tussen Turkije, Griekenland en de Europese Unie. Ze leven in overbevolkte kampen onder mensonterende omstandigheden. Daarom roepen Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children het kabinet op om per direct 500 kwetsbare kinderen uit de kampen te halen.

Deze oproep wordt inmiddels gesteund door 44 gemeenten, waaronder Veenendaal, en tal van bestuurders en opiniemakers. Het kabinet heeft vooralsnog geen blijk gegeven de kinderen te willen helpen...

Motie

Zie ook:

Nieuwsberichten:

Reactie toevoegen

U bent hier