h

Oppositie zegt vertrouwen in Wethouder Verloop op

27 maart 2021

Oppositie zegt vertrouwen in Wethouder Verloop op

Debacle van tenminste 9 miljoen

De voltallige oppositie, bestaande uit CDA, Lokaal Veenendaal, D66, Denk, SP, GroenLinks en PvdA heeft gezamenlijk een Motie van Wantrouwen ingediend tegen Wethouder Verloop. De aanleiding hiervoor was een uitspraak van de Hoge Raad, in een zaak tussen de gemeente en Stedin. Die uitspraak kost de gemeente ten minste 9 miljoen euro.

In 2015 besloot de gemeente om 'kabelbelasting' te gaan heffen, en daarmee het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen te financieren. Echter; in 2017 publiceerde de gemeente een besluit niet goed - waarna Stedin (de voornaamste betaler van de kabelbelasting) bloed rook. Een reeks rechtszaken volgde; en uiteindelijk verloor de gemeente.

De gemeente moet nu 9 miljoen terugbetalen uit Stedin.
Met het overgebleven geld (pakweg 3 miljoen) kan de onderkabeling van de hoogspanningslijnen nog worden bekostigd. Maar dit verlies staat bijvoorbeeld de broodnodige investeringen in het sociale domein in de weg.

Interpellatie

Naar aanleiding van deze strop, vroegen de oppositiepartijen een interpellatiedebat aan.

"Ik hoor het de wethouder nog zeggen," begint fractievoorzitter Jan Breur van de SP zijn betoog. "We kunnen deze zaak niet verliezen, want we hebben een hele goede advocaat. Nu blijkt dat een goede advocaat niet hetzelfde is als een goede zaak..."

De oppositiepartijen stelden het College van Burgemeester en Wethouders ondermeer de volgende vragen:
Hoe wordt er verantwoordelijkheid genoemen, en zijn de risico's voor de toekomst voldoende afgedekt? Hoe beoordeelt het College de kwaliteit van externe juridische adviezen? Waarom is de Gemeenteraad slechts met mondjesmaat betrokken geweest bij de ontwikkelingen in deze zaak?

Onhoudbaar

Tijdens het debat toonde Verloop zich deemoedig, maar een bevredigend antwoord op de vragen bleef uit. Langzaam maar zeker concludeerden de oppositiepartijen dat de positie van de wethouder daarmee onhoudbaar is geworden.
Ook coalitiepartij ChristenUnie toonde zich bijzonder kritisch over de zaak, en spaarde Verloop niet in het debat.

Hoe anders was het bij de andere coalitiepartijen; VVD, SGP en ProVeenendaal. Zij vonden dat een fout gemaakt moest kunnen worden, en verliezen er nu eenmaal af en toe bijhoort.
ProVeenendaal-raadslid Ronald van de Weerd maakte in zijn beoordeling een onderscheid tussen 'kwade opzet van het College' en 'een fout in de organisatie'. En volgens hem was dat laatste aan de hand.
"Maar," hield SP'er Jan Breur hem voor, "wie is er verantwoordelijk voor de organisatie?"

Motie

Die verantwoordelijkheid ligt bij Wethouder Verloop. En ondanks dat de gemeente onder zijn verantwoordelijkheid nu miljoenen misloopt - en dus beperkt wordt in haar beleidsruimte - verbond Verloop geen consequenties aan deze verantwoordelijkheid. Ook niet na aandringen van de oppositiepartijen.

Dit noopte hen om de vertrouwensvraag voor te leggen aan de gemeenteraad; zij dienden een Motie van Wantrouwen in.

Uit de hoofdelijke stemming bleek dat er geen steun was uit de coalitie voor deze motie. Elk gemeenteraadslid uit de coalitiepartijen VVD, SGP, ProVeenendaal en zelfs de ChristenUnie stemden tegen; raadsleden uit de oppositie CDA, Lokaal Veenendaal, D66, Denk, SP, GroenLinks en PvdA stemden voor.

Met 12 stemmen voor en 21 stemmen tegen is de motie verworpen.

motie van wantrouwen

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier