h

Op de bres voor de brandweervrijwilligers

21 juni 2021

Op de bres voor de brandweervrijwilligers

Foto: Gemeente Veenendaal (bewerking door SP Veenendaal)

Brusselse regels ongewenste ontwikkeling

De Nederlandse brandweer staat onder grote druk. De brandweer moet steeds vaker uitrukken met minder mensen of met minder materieel. Door Europese plannen om de vrijwilligheid bij de brandweer aan banden te leggen dreigt nu ook een grote leegloop onder vrijwilligers. Een slechte zaak, zo vindt de SP. Het Veenendaalse raadscommissielid AJ Breur sprak zich hierover uit, tijdens de behandeling van de jaarstukken van de Veiligheidsregio.

"Wij zijn blij, dat er door de Veiligheidsregio hard gewerkt wordt aan een oplossing voor onze brandweervrijwilligers," aldus Breur. "Evenwel, wij begrijpen niet, dat de EU en het Rijk dit soort regelgeving bedenken en opleggen zonder zich kennelijk te verdiepen in hoe iets in de lidstaten is georganiseerd en welke problemen er zouden kunnen ontstaan als er nieuwe regels worden ingevoerd."

Wat de SP betreft, spreekt de gemeenteraad zich uit tegen deze Brusselse regels. Breur riep de andere partijen op om - als zij vertegenwoordiging hebben op nationaal en/of Europees niveau - deze ook hiertegen in het geweer te laten komen.

Bij Breur's eigen partij is dat zeker al het geval. De SP vroeg in de Tweede Kamer al eerder aandacht voor het effect dat deze regels op onze brandweer zullen hebben. Het kabinet heeft nu toch besloten tot een tweedeling tussen de beroeps- en de vrijwillige brandweer. Van Nispen: "Als brandweermensen zelf aangeven geen tweederangs brandweerman te willen worden, dan moeten we die zorgen zeer serieus nemen. Zonder vrijwilligers kan onze brandweer niet functioneren."

Ongeveer tachtig procent van de Nederlandse brandweermensen doet dit vrijwillig. Dat zijn bijna 20.000 mensen. De interpretatie van de minister van de Europese regels om werknemers te beschermen leidt er toe dat vrijwilligers in dienst moeten worden genomen en mensen die vrijwilliger willen blijven minder taken uit te laten voeren. Veel brandweermensen kiezen echter bewust voor een vrijwillige positie, omdat ze dit naast hun reguliere baan willen doen. Ze krijgen daarvoor een vergoeding. Dat wordt door deze Europese regels veel lastiger. Het tekort aan goede brandweermensen zal zo alleen maar toenemen. Het kabinet heeft laten weten van plan te zijn deze Europese regels wel in te voeren. Daardoor mogen vrijwilligers bijvoorbeeld niet meer alle branden blussen. Veel vrijwilligers zeggen daardoor af te haken.

Breur: "Voor ons is duidelijk, dat wij hier als raad tegen in het geweer moeten komen omdat er een onmogelijke situatie ontstaat als de regel doorgevoerd moet worden en de adequate bestrijding van branden niet meer gegarandeerd kan worden."


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier