h

Budget voor initiatieven diversiteit

14 november 2022

Budget voor initiatieven diversiteit

...verscheidenheid waarderen

Bij de behandeling van de begroting is er een voorstel van D66, SP en anderen aangenomen, om budget vrij te maken voor maatschappelijke initiatieven. Het gaat om initiatieven van en voor mensen die op basis van bijvoorbeeld hun afkomst, geloof, genderidentiteit of geaardheid op een achterstand staan.
Alleen de SGP stemde tegen.

Het voorstel sluit ondermeer aan op een advies van de Jongerenraad met betrekking tot de acceptatie en veiligheidsbeleving van LHBTIQ+ personen. Ook Nina Parie van COC Veenendaal vroeg onlangs om budget vrij te maken voor initiatieven rond ontmoeting.
Dankzij dit voorstel wordt er nu jaarlijks €10.000,- gereserveerd die als subsidie verstrekt kan worden voor dit doel.

Regenbooggemeente

Daarnaast dienden CDA, SP en anderen nog een voorstel in om Veenendaal aan te laten sluiten bij de Regenbooggemeenten. Dit, om zichtbaar te maken dat LHBTIQ+ personen ook hier welkom zijn.
Dit voorstel kreeg echter geen meerderheid achter zich: ProVeenendaal, ChristenUnie, SGP en één lid van Lokaal Veenendaal stemden tegen het voorstel.

SP-fractievoorzitter Jan Breur: "Deze voorstellen geven invulling aan onze kernwaarden: Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit. Mensen die gediscrimineerd worden kunnen altijd op onze solidariteit rekenen."

Reactie toevoegen

U bent hier