h

Fractie

26 november 2014

Zorgen om IW4

De laatste tijd is er nogal wat gedoe rond IW4. Een groep medewerkers heeft op verschillende manieren aangegeven, dat zij grote problemen ervaren. De directie stelt juist dat alles koek en ei is.

Lees verder
10 november 2014

Algemene Beschouwingen

Toen het raadsprogramma werd vastgesteld, vergeleek ik het met het eerste album in een strip-reeks. Natuurlijk vond ik het stripboek spannender, maar bij een eerste editie heb je soms wat ruimte nodig om het verhaal in de startblokken te krijgen. Nu zijn we weer een paar maanden verder en ligt de begroting voor. Het tweede album in de reeks, als het ware. Het verhaal zal zich nu enigszins moeten hebben ontwikkeld en verdiept. Helaas lijkt het tegendeel waar: de voorliggende begroting is een aaneenrijging van 'flash backs' en 'set up'. Het echte verhaal, het beleid voor het komende jaar, staat er niet in. Er worden enkel een aantal reeds genomen raadsbesluiten genoemd, en een aantal data genoemd wanneer de raad besluit over nieuw beleid.

Lees verder
1 november 2014

Fatima; May the Force be with you

Er zijn al vele woorden gewijd aan het vertrek van Fatima, maar als fractievoorzitter die jarenlang met haar heeft samengewerkt vind ik dat het laatste woord aan mij moet zijn. (Lekker puh.)
Lees verder
29 oktober 2014

Cupcakes op de Fractie

Wie denkt dat gemeenteraadswerk alleen maar saai is, heeft het mis. Op een fractieoverleg wordt weliswaar hard gewerkt, maar het is vaak ook beregezellig. Zeker wanneer er cupcakes in het spel zijn...

Lees verder
27 oktober 2014

De SP gaat door...

Sinds 2006 heb ik met veel plezier deelgenomen aan de gemeenteraad, eerst als commissielid en sinds april dit jaar eindelijk als raadslid. In verband met familieomstandigheden voel ik mij nu echter genoodzaakt om mijn zetel in de gemeenteraad op te geven.

Lees verder
17 oktober 2014

Afscheid

Per 30 oktober aanstaande zal ik mijn functie als raadslid van de gemeente Veenendaal neer leggen.

Lees verder
14 oktober 2014

Schriftelijke Vragen

ONDERWERP: Afschaffen doorbetaalde pauze IW4

Veenendaal, 14 oktober 2014

Geacht college,

Onlangs ontvingen de medewerkers van IW4 een brief van de OR, met de mededeling dat er bezuinigd gaat worden op het personeel. Deze bezuiniging wordt vormgegeven door afschaffing van de doorbetaalde
pauze. Om die pauzetijd in te halen moeten de werknemers 's ochtends eerder beginnen, en aan het eind van de dag is er de keuze tussen langer doorwerken of ATV-uren inleveren.

Lees verder
30 september 2014

Schriftelijke Vragen

ONDERWERP: Geluidsoverlast stationsplein

Veenendaal, 29 september 2014

Geacht college,

Vanuit de bewoners van de gebouwen aan het Stationsplein hebben ons signalen van (geluids)overlast bereikt, ten gevolge van bedrijvigheid die aldaar plaatsvindt. De overlast doet zich als volgt voor:

Lees verder
24 september 2014

Betutteltrajecten

In dit tijdsgewricht wordt er hoog opgegeven over 'zelfredzaamheid'. Iedereen moet zichzelf zoveel mogelijk redden, desnoods door zelf hulp te regelen. De overheid houdt zich zoveel mogelijk op de achtergrond.

Lees verder
30 juni 2014

Finale

Afgelopen donderdagavond vond de laatste gemeenteraadsvergadering van het politieke seizoen 2013-2014 plaats. Normaal gesproken een happening die 's middags begint en doorgaat tot diep in de nacht. In deze vergadering wordt dan de Kadernota besproken; de beleidsplannen voor het komende jaar. Ditmaal sloten we af met een reguliere raadsvergadering; geen happening ~ want er was geen Kadernota.

Echter: geenszins was dit een inferieure afsluiting van het seizoen. Dit veelbewogen politieke jaar kreeg de afsluiting die het verdiende...

Lees verder

Pagina's

U bent hier