h

Fractie

26 januari 2016

Schriftelijke Vragen

Betreft:

Aantal stemlokalen bij referendum over Associatieverdrag

Geacht College,

Op 6 april van dit jaar mag de Nederlandse bevolking zich uitspreken over het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en de Oekraïne. Een Associatieverdrag dat de broze verhoudingen tussen EU-gezinde en Russisch georiënteerde Oekraïners op scherp zet. Een Associatieverdrag dat de spanningen tussen Rusland en de EU op scherp zet. Een associatieverdrag, waarin elementen zijn opgenomen voor gelijkschakeling van wetten tussen de EU en de Oekraïne – waardoor dit verdrag door de Oekraïne en de Oostelijke EU-lidstaten wordt beschouwd als wegbereider voor toetreding van de Oekraïne tot de Unie.

Lees verder
17 december 2015

In de donkere dagen...

Foto: SP Veenendaal

De dagen zijn bijna op hun kortst; kerst staat voor de deur. Echt winteren wil het (nog) niet, maar dat wil niet zeggen dat je niet ziek kan worden. Walter had zich afgemeld voor het fractieoverleg, wegens aanhoudende hoofdpijn.

Dit zou logischerwijs betekenen, dat we die avond met z'n drietjes zouden vergaderen. Maar...

Lees verder
16 december 2015

Op naar de toekomst!

Vorig jaar stelden GroenLinks en SP succesvol voor om Veenendaal in 2035 energieneutraal te maken. Een mooie ambitie, om de problemen van klimaatverandering en vervuiling niet door te schuiven naar volgende generaties. Donderdag stellen we de startnotitie voor deze ambitie vast.

Lees verder
27 november 2015

De S van...

Foto: Jan Breur

Het loopt weer tegen Pakjesavond, en het afdelingsbestuur van SP Veenendaal voorziet dan iedereen die zich actief heeft ingezet voor de partij van een kleine blijk van waardering - in de vorm van een chocoladeletter.

Traditioneel wordt er gekozen voor de S van Solidariteit. En om de daad bij het woord te voegen, is de letter biologisch en FairTrade. Erg belangrijk om daar oog voor te hebben!

Lees verder
25 november 2015

Zorgen

Foto: Cor van Londen
Zoals bekend is de zorg een belangrijk thema voor de SP. Het was dit jaar het thema van ons Novemberdebat, en we leggen net de laatste hand aan een rapport over hoe de stijging van de zorgkosten valt in de samenleving. Hier hoort u binnenkort meer over.
Lees verder
28 oktober 2015

Het gaat niet vanzelf

Als er één waarheid is, waarmee ik de afgelopen tijd behoorlijk ben geconfronteerd, is het wel dat de dingen niet vanzelf gaan. Deze waarheid betreft zowel het runnen van een raadsfractie, als de aanbesteding van het welzijnswerk.

Lees verder
27 oktober 2015

Uitspraak Algemene Ledenvergadering, 26 oktober; mbt vertrek Jaap Pottjewijd

Hieronder de uitspraak van de Algemene Ledenvergadering van SP-afdeling Veenendaal, bijeen op 26 oktober, zoals verwoord in een brief aan Jaap Pottjewijd.


Veenendaal, 26-10-2015

Geachte heer Pottjewijd,

Op de Algemene Ledenvergadering van SP-afdeling Veenendaal van 26 oktober jl. hebben het bestuur en de fractie toelichting gegeven aan de leden, over de breuk met u, het raadslid dhr H.J. Pottjewijd.

Lees verder
27 oktober 2015

Toespraak afdelingsvoorzitter, Algemene Ledenvergadering 26 oktober

Hieronder de toespraak van de afdelingsvoorzitter, zoals voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober jongstleden.


In de mediaberichten over het geschil tussen SP Veenendaal en Jaap Pottjewijd is meerdere malen de indruk gewekt als is de SP een gesloten familieclan, waarin geen ruimte is voor anderen. Ik wil dit hier graag ontkrachten.

Lees verder
27 oktober 2015

Toespraak fractievoorzitter, Algemene Ledenvergadering 26 oktober

Hieronder de toespraak van de fractievoorzitter, zoals voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober jongstleden.


Laat ik beginnen te zeggen dat Jaap een uitstekend raadslid was, en nog steeds is. Hij is sterk in debatten, beschikt over veel dossierkennis, en is enorm zelfverzekerd. Maar zoals dat gaat met alle medailles heeft ook deze medaille een keerzijde. Hij is zo overtuigd van zichzelf, dat dit het soms lastig maakt om met hem samen te werken. Zeker als je het niet geheel met hem eens bent.

Lees verder
25 september 2015

Zondagopenstelling

Foto: SP Veenendaal

Voorzitter,

De zondagopenstelling van supermarkten is een buitengewoon politiek onderwerp, waarover de meningen binnen de samenleving sterk uiteenlopen. Een onderwerp waarin emoties vaak de boventoon voeren en waar ideologische verblinding een constant risico vormt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier