h

Beheerplan...

10 oktober 2016

Beheerplan...

Donderdag 6 oktober jl. vond er in het gemeentehuis weer een ‘beeldvormende avond’ plaats. Dergelijke avonden zijn er vooral voor raadsleden en schaduwraadsleden, maar ook andere belangstellenden zijn er welkom. Eén van de onderwerpen die avond was het concept beheerplan 2017-2020 van de gemeente, waaraan momenteel samen met een adviesbureau gewerkt wordt.

Dit plan moet de gemeente vanaf 2017 houvast geven voor het beheer van de infrastructuur en de openbare ruimte binnen de door de Raad daarvoor vast te stellen kaders. Om een idee te geven: het gaat dan over wegen, straatverlichting, openbaar groen, straatmeubilair, riolering, etc.

In feite was het doel van de avond tweeledig.
In de eerste plaats ging het erom duidelijk te maken hoe veelomvattend en complex een dergelijk plan wel niet is. Zo werd onder meer duidelijk, dat de gemeente Veenendaal bijna 30.00 bomen te onderhouden heeft en minder bomen is dan iets wat kan, maar willen we dat wel. Maar ook werd duidelijk, dat met bewuste keuzen van het aan te planten groen en het kwaliteitsniveau van het jaarlijkse onderhoud de kosten beheersbaar zijn. Extra aandacht werd daarbij gegeven aan het feit, dat het te beheren grondgebied nog steeds in omvang toeneemt (door nieuwbouwwijken) en onderhoudskosten ook soms plotseling anders/duurder worden door nieuwe wettelijke voorschriften van de overheid.

In de tweede plaats ging het erom mee te denken over de vraag hoe we als gemeente met de klimaatverandering moeten omgaan. Al jaren zien we een toename van het aantal en van de intensiteit van regenbuien en de voorspelling is, dat dit in de komende jaren alleen maar erger wordt. Het gevolg zal zijn, dat er vaker overlast door overstromingen zal zijn. Bij de renovatie van riolen legt de gemeente al een aantal jaren dubbele riolen aan: een voor het ‘vieze’ afvalwater uit toiletten en wastafels e.d. én een voor het ‘schone’ water, dat via goten en regenpijpen geloosd wordt. Zo’n dubbel systeem is goed omdat het schone water niet naar de rioolzuivering hoeft om gereinigd te worden, maar rechtstreeks naar de Grift afgevoerd kan worden. Daardoor wordt niet alleen het water sneller afgevoerd, maar wordt ook flink bespaard op de jaarlijkse zuiveringskosten.

Probleem is wel, dat deze rioolvernieuwing enorm veel geld kost (zeker als de gemeente zelf alle woningen op het schoonwaterriool zou aansluiten) en bovendien ook nog te veel jaren gaat duren. Er zijn daarom aanvullende maatregelen nodig en daarbij wordt gedacht aan verplichten, dat burgers zelf de aansluiting op het schoonwaterriool verzorgen en betalen. Ook wordt gedacht  aan het “ontstenen” van Veenendaal. Dat laatste betekent, dat zowel in openbaar gebied als op privéterrein de bestrating (asfalt, klinkers en tegels) wordt aangepast, waardoor regenwater beter rechtstreeks natuurlijk in de bodem kan zakken en niet via een riool afgevoerd hoeft te worden.

Na de uitleg door het adviesbureau en een kopje koffie was er gelegenheid voor discussie. Heel grote verschillen in inzicht waren er (nog) niet. Men was het redelijk eens over o.a.:

  • een goede keuze van het kwaliteitsniveau van onderhoud kan veel geld schelen, maar een te zuinige keuze zal leiden tot verpaupering en dus tot minder aantrekkelijk worden van Veenendaal;
  • het beheer van de openbare ruimte is van veel belang en draagt erg veel bij aan de woonbeleving van de burgers;
  • soms zijn iets hogere investeringen verstandig omdat ze lagere onderhoudskosten meebrengen;
  • over het (verplichten tot) aankoppeling op het schoonwaterriool en het ontstenen moet op korte termijn al informatief met de burger gecommuniceerd worden en bij invoering moet deelname de burger ook iets gaan ‘opleveren’ zoals bijv. lagere zuiveringslasten of OZB.

Waarschijnlijk was de avond bedoeld om alvast een beetje te proeven wat er zoal aan wensen en gedachten in de Raad leefden, zodat daarmee rekening gehouden kan worden als in het uiteindelijke voorstel voor het Beheerplan 2017-2020 aan de Raad wordt aangeboden. Volgens afspraak zullen daarin drie scenario’s met bijbehorende kosten worden geboden, waaruit de Raad dan een keuze kan maken. Zover zijn ze nu nog lang niet. Daarvoor is nog een lange weg te gaan van kiezen en afwegen. Hoewel het een boeiende en leerzame bijeenkomst was is dat toch direct ook het kritiekpuntje op deze avond: ik had sterk het gevoel, dat er in een iets verder stadium van het proces meer rendement zou zijn gehaald omdat dan een beter en sterker omlijnd beeld van de toekomst te geven zou zijn geweest en dus ook in de reacties van de (schaduw-) raadsleden. Maar dit zal alles te maken hebben met de overvolle vergaderagenda van de Raad.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier