h

Fractie

19 februari 2015

Horen, zien en... verzwijgen?

De directie van IW4 is trots op een 'open, sociaal bedrijf'. Een groep medewerkers geeft juist aan dat zij grote problemen ervaren. De commissie Bezemer heeft onderzoek gedaan, om te zien wat er aan de hand is.

Lees verder
18 februari 2015

Hoog bezoek

Foto: SP Veenendaal

Gisteravond hadden we hoog bezoek op de fractie. Burgemeester Wouter Kolff  en raadsgriffier Franske van Hooijdonk bezochten ons, als afsluiting van hun ronde langs de fracties.

Lees verder
24 januari 2015

Bezoek van Yolande de Meer

Foto: Fractie SP Veenendaal

Aangezien de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag, bij gebrek aan een agenda, niet doorging, hadden de meeste fracties hun fractieoverleg geannulleerd. Alleen op onze kamer brandde licht, want we hadden genoeg te bespreken. En we ontvingen bezoek van Yolande de Meer, die ons als ervaringsdeskundige bijpraatte over de nieuwe WMO.

Lees verder
20 januari 2015

Schoner, frisser, beter

In februari staat ophalen van het huishoudelijk afval op de agenda van de raad. Hierbij zullen wij als fractie niet alleen kijken naar de kosten voor u als inwoner, maar ook kijken naar de duurzaamheid. Dit, omdat afval grote impact kan hebben op het milieu en omgeving.

Lees verder
18 december 2014

Kerst op het gemeentehuis...

Foto: Jan Breur

Terwijl het gemeentehuis was omgebouwd tot een waar winterwonderland, en in de Haagse politiek een crisis aan het ontstaan was, maakte de gemeenteraad zich afgelopen dinsdag op voor de laatste raadsvergadering van het jaar...

Lees verder
17 december 2014

Er is genoeg voor iedereen (IV)

Foto: Baukje Hiemstra
In een ideale samenleving wordt het werk wat er gedaan moet worden evenredig verdeeld over de beroepsbevolking. En de opbrengsten worden ook eerlijk verdeeld.
De ideale samenleving bestaat helaas niet. De verdeling van werk en inkomsten zit scheef; vandaar dat er beleid is om dit te repareren
.

Lees verder
7 december 2014

Er is genoeg voor iedereen (II)

Foto: Jan Breur

De fractie is deze week voorzien van enige literatuur over het ongelijkheidsvraagstuk. Dit in het kader van de campagne 'Er is Genoeg voor Iedereen'.

Lees verder
3 december 2014

Schriftelijke Vragen

ONDERWERP: Vervolgvragen op beantwoording schriftelijke vragen (doc.nr. 2014/1677)

Veenendaal, 25 november 2014

Geacht college,

Allereerst willen wij u danken voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen m.b.t. vermindering huishoudelijke ondersteuning, d.d. 29/9.
Tot onze spijt moet ik u echter mededelen dat deze beantwoording niet bevredigend is geweest.

Lees verder
30 november 2014

Kiezen of Delen: het Salomonsoordeel (en Carbidschieten)

Bij de afgelopen raadsvergadering leek het er even over dat de SP haar stemmen moest gaan verdelen. Het ging over Carbidschieten; de voor- en tegenstanders hadden even goede papieren en het maakte ons werkelijk kein flauß aus of het schieten met Carbid nou verboden werd of niet...

Lees verder
27 november 2014

De S van Solidariteit...

Sinterklaas is onze fractiekamer niet stilletjes voorbijgereden...

Lees verder

Pagina's

U bent hier