h

Fractie

25 september 2015

Stemverklaring

Foto: Jan Breur

Voorzitter,

Mijn fractie heeft mij toegestaan om af te wijken van het fractiestandpunt. Graag wil ik aan de aanwezigen hier mijn stemgedrag toelichten. En mijn fractie bedanken voor de gekregen vrijheid.

Lees verder
23 september 2015

Luisteren: een must!

Foto: SP Veenendaal

De gemeenteraad staat voor de keuze om de supermarkten toe te staan om op zondag open te maken. Een complexere keuze dan het op zich lijkt. Het is niet zo, dat als je maar winkels toestaat om open te gaan, iedereen vrij is om daar al dan niet gebruik van te maken.

Lees verder
17 september 2015

Verklaring MBT rapport 'Zondagopenstelling...'

Via een journalist van 'de Gelderlander' zijn wij geattendeerd op het volgende. In een rondgang die hij gemaakt heeft langs supermarkten, gaven meer  managers aan onze enquête te hebben ingevuld dan wij ingevulde formulieren hebben ontvangen in de categorie "supermarktleiding".

Dit zou inhouden dat een aantal reacties die in deze categorie niet op de juiste plaats is terechtgekomen. Nadat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld, hebben wij één en ander nagelopen, en zijn tot het volgende gekomen.

Lees verder
5 juli 2015

Fractie gebaksie

Foto: Jan Breur

Afgelopen week hadden we (weer eens) gebak op de fractie. Er viel wat te vieren: Walter heeft een nieuwe baan!

Lees verder
3 juli 2015

Investeren in betrokkenheid

Een Kadernota is doorgaans een potloodschets voor de tijd die voor ons ligt; en wordt 'ingekleurd' met de begroting – later in het jaar. De Kadernota die voorligt heeft echter een sterk gehalte van 'op de winkel passen': het is een feitelijke opsomming van veranderende financieringsstromen en eerder gemaakte afspraken, maar nieuwe concrete beleidsvoornemens staan er niet in.
Lees verder
26 juni 2015

IW4 en Permar

Foto: Jan Breur
Er bestond een voornemen om SW-bedrijven IW4 en Permar te laten fuseren. Hoewel IW4 het afgelopen jaar de nodige problemen heeft gehad, hebben ze een verwacht verlies om kunnen buigen naar winst. Permar daarentegen, is financieel ziek. Zo ziek, dat de gemeenten die over Permar gaan, hardop denken om eruit te stappen.
Lees verder
25 juni 2015

Jaarrekening 2014

Foto: Jan Breur

De Raad wordt donderdag gevraagd om de jaarrekening 2014 vast te stellen. Dit is voor de inwoners niet een onderwerp wat tot de verbeelding spreekt, echter dit is wel belangrijk.

Lees verder
26 mei 2015

2e kans voor de woonvisie!

Foto: Jan Breur
Twee maanden terug heeft een voorstel voor de woonvisie het niet gehaald. Het raadsvoorstel is verworpen, bij de tegenstemmers verschilden de motieven; voor de SP was het bezwaarlijk dat het uitgangspunt 30% moet zijn voor sociale huurwoningen.

Lees verder
22 april 2015

Vooruit met cultuur!

Wil Veenendaal een jonge, bruisende leefstad zijn, dan hoort jongerencultuur een volwaardige plaats in het culturele aanbod te hebben. De SP is dan ook voor een snelle heropening van Escape. We willen wel dat het een succes wordt, en dat vrijwilligers hier op waarde geschat worden. Op dit moment zijn we er niet geheel van overtuigd dat dit zo zal zijn. Er zal nog hard gewerkt moeten worden, maar we willen wel vooruit.
Lees verder
17 maart 2015

Hoezo, tegenprestatie?

Foto: Jan Breur

Stel, je hebt jarenlang je nek uitgestoken in je werk. Bijvoorbeeld in de thuiszorg. En de politiek stelt geen prijs meer op je. Je wordt wegbezuinigd, en moet voortaan rondkomen van een uitkering.

Lees verder

Pagina's

U bent hier