h

Fractie

22 november 2016

Zet de zaag in de eigen bijdrage

Foto: SP

De SP wil de eigen bijdrage in de WMO afschaffen. Zolang daar geen meerderheid voor te vinden is in de gemeenteraad, draagt de SP graag bij aan voorstellen om de eigen bijdrage zo ver terug te dringen als maar mogelijk is.

Lees verder
26 oktober 2016

Woonbeleid

Foto: SP Veenendaal

De hoeveelheid goedkopere woningen. De verdeling van woningtypen door een buurt. De aanpak van "scheefwonen". Voorzieningen in een wijk. Levensloopbestendig wonen. Wooncarrières. Duurzaamheid. Kindvriendelijke buurten. Woonkwaliteit.

Lees verder
10 oktober 2016

Beheerplan...

Donderdag 6 oktober jl. vond er in het gemeentehuis weer een ‘beeldvormende avond’ plaats. Dergelijke avonden zijn er vooral voor raadsleden en schaduwraadsleden, maar ook andere belangstellenden zijn er welkom. Eén van de onderwerpen die avond was het concept beheerplan 2017-2020 van de gemeente, waaraan momenteel samen met een adviesbureau gewerkt wordt.

Lees verder
21 september 2016

Stop de Eigen Bijdrage

Het leven is al duur genoeg. Zeker als er wat schort aan je gezondheid. Als je inkomen dan ook nog eens achteruit gaat, zijn extra kosten wel het laatste waar je op zit te wachten.

Lees verder
3 juli 2016

Overal waar onrecht is...

Het is een onrustig tijdsgewricht. Vluchtelingencrisis, Brexit, aanslagen in Parijs, Brussel, en Orlando. De economische crisis is echt nog niet voorbij, en veel winkelgebieden kennen veel leegstand. Ook in Veenendaal staan nog veel winkels leeg. Niemand weet waar dit alles naartoe leidt.

Lees verder
29 juni 2016

Verantwoording

Foto: Baukje Hiemstra

De gemeente heeft veel geld voor zorg overgehouden. Nog meer geld dan dat er past in de zorgspaarpot, waar we vorig jaar hard geknokt voor hebben. En nu dreigt weer een smak zorggeld besteed te worden aan andere zaken dan aan zorg. Het lijkt wel of we terug bij af zijn.

Lees verder
26 juni 2016

KOOPZONDAG ALTERNATIEF; het ontstaan van een besluit...

Foto: SP Veenendaal

We zijn eruit. Door een uitzondering toe te staan bij evenementen, blijft de norm van de zondagsrust voor winkels gewaarborgd. Een deal die iemand moest maken, maar niemand kon of durfde...

Lees verder
22 juni 2016

Betutteling?

Partijen die voor de koopzondag zijn, spreken maar wat vaak over betutteling. Dat ze zelf net zo goed betuttelen, door evenementen te beperken, laten ze buiten beschouwing.

Lees verder
25 mei 2016

Durf een A. te zijn

Onlangs is ons ter ore gekomen dat A. ons in december is ontvallen. A. was een betrokken inwoner, die de politiek op de hoogte hield over zijn ervaringen met de Participatiewet.

Lees verder
4 mei 2016

Schriftelijke Vragen

Aanpak werkloosheid
Geacht College,

“Begeleiden van werklozen heeft bitter weinig effect”, kopte Trouw op 21 april jongstleden. Dit, naar aanleiding van het onderzoek 'Kansrijk Arbeidsmarktbeleid' van het CPB. Hieruit blijkt dat alle denkbare maatregelen om mensen aan een baan te helpen, zo goed als zinloos zijn. Het artikel noemt de voorbeelden 'baanvindbonussen', structurele begeleiding door een jobcoach, de sollicitatieplicht. Onlangs hebben we in Veenendaal kunnen ondervinden dat de verplichte 'tegenprestatie' evenmin effect sorteert.

Lees verder

Pagina's

U bent hier