h

Fractie

25 oktober 2017

Stadsstrand: Dank voor uw steun!

Foto: Cor van Londen

In de zomermaanden zijn er bijna 11.000 handtekeningen opgehaald voor het behoud van het volledige stadsstrand. Deze massale steun bleef in de gemeenteraad uit. Van de 32 aanwezige raadsleden stemden er maarliefst 30 tegen een motie om het geld bijeen te leggen om het stadsstand te behouden.

Lees verder
17 oktober 2017

Kennismaking met Piet Zoon

Foto: SP Veenendaal

Door het vertrek van Wouter Kolff naar Dordrecht heeft Veenendaal nu een waarnemend burgemeester: Piet Zoon. Zoon is druk bezig kennis te maken met Veenendaal, en nodigde mij uit voor een gesprek.

Lees verder
27 september 2017

Stadsstrand: een waardevolle plek.

Gedurende de zomer hebben verschillende inwoners, ondernemers en de SP zich ingezet voor de actie 'Red Ons Stadsstrand'. Dit, omdat de gemeenteraad een groot deel van het stadsstrand wil opofferen om er een gebouw neer te zetten. Bijna elfduizend mensen hebben een handtekening gezet om te laten weten dat zij het hele stadsstrand willen behouden.

Lees verder
2 augustus 2017

Schriftelijke Vragen

Betreft: Brief C.O.C.: “Na Regenboogvlag meer actie”

 Geacht College,

Zoals ik al aangaf in de raadsvergadering van 22 juni, heeft mijn fractie enkele vragen over het ingekomen stuk dat toen onder B6 op de agenda van de vergadering stond. Het betreft een brief van het C.O.C., waarin de gemeente werd opgeroepen om ook dit jaar aandacht te geven aan coming out day.

Lees verder
4 juli 2017

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017

Quod autem antiquatur, et caseum in frusta comminuti. Sentinis, ubi sunt?*

Voorzitter,

Hoewel het college bonuspunten zou scoren door deze vraag te beantwoorden, is het vooral een stukje ijdelheid mijnerzijds om hem te stellen. En dan niet zozeer ijdelheid over mijn vaardigheid in het Latijn, maar vooral over mijn mijn vaardigheid op Google Translate.
Als ik zou beweren dat ik goed in Latijn zou zijn, zou men zich met recht kunnen afvragen of ik niet alle contact met de realiteit verloren was.

Zoals men zich dat ook zou kunnen afvragen over een wethoudersploeg, die in haar geheel aftreedt – om na een maand afwezigheid terug te keren. Met dezelfde afspraken, en op één persoon na, dezelfde vijf gezichten.
En, in het kielzog daarvan, een gemeenteraad die – wetende dat er in die periode niets te onderhandelen valt – toch een waslijst aan onderwerpen in de ijskast zet, die bijna of zelfs geheel bespreekklaar waren.

Lees verder
28 juni 2017

Schouders eronder

Het afgelopen jaar vond er een merkwaardige wisseltruc plaats in het bestuur van onze gemeente. De wethouders namen ontslag – om na een vakantie van een maand weer opnieuw te beginnen als wethouder! Slechts één gezicht in het team was veranderd – en voor de rest ging alles op de oude voet verder.

Ondertussen had de gemeenteraad wel tal van onderwerpen op de lange baan geschoven. En, weliswaar om hele andere redenen, is het verantwoordingsdebat over het afgelopen jaar ook uitgesteld. 'Uitstel' lijkt het thema van het politieke seizoen 2016-2017 te zijn.

Alles goed en wel, maar er moet nog een hoop werk verzet worden. Niet langer uitstellen, maar de schouders eronder.

Lees verder
27 juni 2017

Schriftelijke Vragen

Betreft: Duurzaamheidsbeleid in relatie tot inkomensongelijkheid

Geacht College,

De Nederlandse samenleving zal in de komende decennia vrij van CO2-emissies worden ten gevolge van de afspraken in het klimaatakkoord Parijs 2015. Dat is uiteraard een zeer positieve ontwikkeling. Om dat doel te bereiken zullen echter ook kosten moeten worden gemaakt. Uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie, FNV, de Woonbond en Tax Justice, blijkt dat vooral Nederlanders met een laag inkomen de rekening van groene energie gepresenteerd krijgen. De armsten in deze wereld hebben het al het zwaarst te verduren onder klimaatsverandering. Volgens SP Veenendaal is het ongewenst dat een in de kern positieve ontwikkeling, ook de ongelijkheid in Nederland verder vergroot.

Lees verder
21 juni 2017

De zorg die ù nodig heeft

Op zaterdag 10 juni organiseerde Yolande de Meer, samen met de SP, de bijeenkomst 'Koffie, Cake & WMO'. Hier konden mensen praten over hun ervaringen met de zorg en ondersteuning die de gemeente biedt. En die blijkt niet altijd voldoende te zijn.

Lees verder
20 juni 2017

Schriftelijke vragen

Betreft: Verplichte PGB-aanvraag voor betaling aan mantelzorgers met uitkering

Geacht College,

Zoals beloofd in de commissievergadering van dinsdag 9 mei jongstleden, toen er te beperkt tijd was om diep op deze materie in te gaan, zullen wij onze zorgen rond uitkeringsgerechtigde mantelzorgers middels schriftelijke vragen aan u voorleggen.

Lees verder
13 juni 2017

Verantwoordingsmarkt

Foto: Enna van Duinen

Jan was één van de 'marktmeesters' op de verantwoordingsmarkt.


Afgelopen woensdag avond vond in het gemeentehuis van Veenendaal de verantwoordings markt plaats. Het was dit keer een echte markt met marktkramen en marktmeesters.  Deze nieuwe vorm is gekozen om alles wat speelser maar ook toegankelijker te maken voor de gewone burger.

Lees verder

Pagina's

U bent hier