h

Fractie

29 oktober 2014

Cupcakes op de Fractie

Wie denkt dat gemeenteraadswerk alleen maar saai is, heeft het mis. Op een fractieoverleg wordt weliswaar hard gewerkt, maar het is vaak ook beregezellig. Zeker wanneer er cupcakes in het spel zijn...

Lees verder
27 oktober 2014

De SP gaat door...

Sinds 2006 heb ik met veel plezier deelgenomen aan de gemeenteraad, eerst als commissielid en sinds april dit jaar eindelijk als raadslid. In verband met familieomstandigheden voel ik mij nu echter genoodzaakt om mijn zetel in de gemeenteraad op te geven.

Lees verder
17 oktober 2014

Afscheid

Per 30 oktober aanstaande zal ik mijn functie als raadslid van de gemeente Veenendaal neer leggen.

Lees verder
14 oktober 2014

Schriftelijke Vragen

ONDERWERP: Afschaffen doorbetaalde pauze IW4

Veenendaal, 14 oktober 2014

Geacht college,

Onlangs ontvingen de medewerkers van IW4 een brief van de OR, met de mededeling dat er bezuinigd gaat worden op het personeel. Deze bezuiniging wordt vormgegeven door afschaffing van de doorbetaalde
pauze. Om die pauzetijd in te halen moeten de werknemers 's ochtends eerder beginnen, en aan het eind van de dag is er de keuze tussen langer doorwerken of ATV-uren inleveren.

Lees verder
30 september 2014

Schriftelijke Vragen

ONDERWERP: Geluidsoverlast stationsplein

Veenendaal, 29 september 2014

Geacht college,

Vanuit de bewoners van de gebouwen aan het Stationsplein hebben ons signalen van (geluids)overlast bereikt, ten gevolge van bedrijvigheid die aldaar plaatsvindt. De overlast doet zich als volgt voor:

Lees verder
24 september 2014

Betutteltrajecten

In dit tijdsgewricht wordt er hoog opgegeven over 'zelfredzaamheid'. Iedereen moet zichzelf zoveel mogelijk redden, desnoods door zelf hulp te regelen. De overheid houdt zich zoveel mogelijk op de achtergrond.

Lees verder
30 juni 2014

Finale

Afgelopen donderdagavond vond de laatste gemeenteraadsvergadering van het politieke seizoen 2013-2014 plaats. Normaal gesproken een happening die 's middags begint en doorgaat tot diep in de nacht. In deze vergadering wordt dan de Kadernota besproken; de beleidsplannen voor het komende jaar. Ditmaal sloten we af met een reguliere raadsvergadering; geen happening ~ want er was geen Kadernota.

Echter: geenszins was dit een inferieure afsluiting van het seizoen. Dit veelbewogen politieke jaar kreeg de afsluiting die het verdiende...

Lees verder
23 juni 2014

De grote IW4-enquête

Onlangs zijn in de raadscommissie de jaarstukken van IW4 besproken. Aanstaande donderdag worden ze vastgesteld door de gemeenteraad. De jaarstukken zien er op zich goed uit.

De SP voelt een grote betrokkenheid bij
IW4.

Lees verder
10 juni 2014

Schriftelijke Vragen

ONDERWERP:
Krantenartikel 'Peuters naar huis gestuurd'

Veenendaal, 6 juni 2014

Geacht college,

Op 28 mei jongstleden verscheen er in de Veenendaalse Krant een artikel genaamd 'Peuters naar huis gestuurd'. Het artikel beschrijft dat de GGD een bevel tot onmiddellijke sluiting heeft uitgeschreven voor een groep ouders die beurtelings op elkaars kinderen passen bij speeltuin 'De Pol'.

Lees verder
21 mei 2014

Geen uitdijend bestuur, maar 100% sociaal!

Donderdag 22 mei kunt u stemmen voor het Europese Parlement. De SP kiest voor een scherpe afbakening van taken in Europa, in plaats van alsmaar uitdijende Europese bevoegdheden.
Woensdag 21 mei wordt het College van Veenendaal geïnstalleerd – over uitdijen gesproken. Er komt een vijfde wethouder. Op zich logisch als de coalitie uit vijf partijen bestaat, maar wie mag dat betalen?

Lees verder

Pagina's

U bent hier