h

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017

4 juli 2017

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017

Quod autem antiquatur, et caseum in frusta comminuti. Sentinis, ubi sunt?*

Voorzitter,

Hoewel het college bonuspunten zou scoren door deze vraag te beantwoorden, is het vooral een stukje ijdelheid mijnerzijds om hem te stellen. En dan niet zozeer ijdelheid over mijn vaardigheid in het Latijn, maar vooral over mijn mijn vaardigheid op Google Translate.
Als ik zou beweren dat ik goed in Latijn zou zijn, zou men zich met recht kunnen afvragen of ik niet alle contact met de realiteit verloren was.

Zoals men zich dat ook zou kunnen afvragen over een wethoudersploeg, die in haar geheel aftreedt – om na een maand afwezigheid terug te keren. Met dezelfde afspraken, en op één persoon na, dezelfde vijf gezichten.
En, in het kielzog daarvan, een gemeenteraad die – wetende dat er in die periode niets te onderhandelen valt – toch een waslijst aan onderwerpen in de ijskast zet, die bijna of zelfs geheel bespreekklaar waren.

Alles goed en wel, maar er moet nog een hoop werk verzet worden. De tijd van uitstel is voorbij. Het is hoog tijd om de schouders er onder te zetten!

Kijken we naar de Kadernota, dan lijkt ook hier ook op punten de realiteitszin onder de maat.
Neem de bewering dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Is dat zo? Op de bijeenkomst 'Koffie, Cake & WMO', georganiseerd door Yolande de Meer, samen met onszelf, hoorden we dat veel mensen NIET de zorg nodige zorg krijgen.
Als bij iemand geconstateerd wordt dat zij kan stofzuigen, maar het feit dat zij daarna een paar dagen nergens meer toe in staat is niet wordt geconstateerd, dan durf ik te stellen dat dit onwaar is. En zeker wanneer je bedenkt dat er tal van vergelijkbare situaties in Veenendaal te vinden zijn. Stuk voor stuk het resultaat van de waanzin om 'scherp aan de poort' te indiceren.
'Scherp aan de poort', een eufemisme voor 'hand op de knip', staat passende zorg in de weg. Beter is het om iemands hulpvraag goed te achterhalen. Wellicht met de hulp van cliëntondersteuning – een onafhankelijke expert.

Wil de bewering dat 'iedereen de zorg krijgt die nodig is' waarheid worden, dan is er voor veel mensen nodig dat er nog eens goed en met empathie naar hun indicaties wordt gekeken. Hiervoor zullen we een voorstel indienen.

Als we lezen wat er over verplicht beschut werk wordt geschreven, is het bijna beschamend om nog enige verwantschap met de realiteit te vermoeden. In de eerste zin wordt er gesteld dat het een dure voorziening is. De respectloosheid om dit het eerste te laten zijn wat er gezegd wordt over iets moois, dat mensen voorziet in nuttige arbeid die hen op een voor hun behapbare manier laat meedoen in de samenleving, is één ding. Maar als je dan ook nog leest dat er in 2016 maar vier mensen op zijn aangewezen geweest, en dat het taakstellend oploopt naar 17, kun je niet zeggen dat het ons zoveel geld kost. Die zinssnede kan echt niet.

En dan de regisseur 'Wonen, Welzijn en Zorg'. Hoe krijg je het verzonnen?
Een nieuwe schakel in de keten – die daarmee langer, omslachtiger, ingewikkelder en bureaucratischer wordt. En die dan ook nog eens zowel voor de gemeente, als voor externe partijen onderhandelingen voert. In welke wereld is het een goed idee om één persoon aan beide zijden van een onderhandelingstafel te laten zitten? En dit personage kost de gemeenschap ook nog eens bijna een ton per jaar. De SP kan hier niet mee instemmen. We stellen dan ook voor deze regisseur te schrappen.

Kijken we naar de Algemene Plaatselijke Verordening, dan kunnen we lezen dat kinderen niet mogen stoepkrijten. Wat ze wel mogen? Geteisterd worden door hoogfrequent geluid, afkomstig van particulieren.
Want hoewel er wèl een stoepkrijtverbod is opgenomen in de APV, zijn er geen regels voor het gebruik van 'piepkasten' door particulieren. Eerder dit jaar spraken wij hierover in de raadscommissie. Toen werd er door nagenoeg alle partijen gezegd dat gebruik van dergelijke apparaten door autoriteiten onwenselijk is, of hooguit als laatste redmiddel moet kunnen worden ingezet. Gebruik door particulieren wordt sowieso als onwenselijk gezien.
Hoog tijd om dat te regelen in de APV. En om ook gelijk dat betuttelende stoepkrijtverbod te schrappen.

Dan DIFTAR. Dit zou afgelopen november al geëvalueerd worden, maar dankzij de verantwoordelijkheidsvakantie van raad en college wordt dit pas aanstaande september. We weten al dat bewoners van hoogbouw hiermee benadeeld worden, omdat zij niet dezelfde mogelijkheden hebben hun afval te scheiden als laagbouwbewoners. Ondertussen hebben we ook kunnen waarnemen dat de hoeveelheid zwerfafval is toegenomen met 56%. En inmiddels blijkt ook dat nascheiding effectiever is dan bronscheiding en daardoor ook goedkoper.
Wellicht wordt het tijd om te erkennen dat DIFTAR niet brengt wat we ervan gehoopt hadden. En dat we alvast gaan uitkijken naar iets nieuws. Dit stelt mijn fractie dan ook voor.

Voorzitter, op punten is onze waarneming van de realiteit duidelijk anders dan die van het College, of van andere partijen. Maar waar wij hopelijk niet van mening verschillen, is de waarde die wij toekennen aan de democratie. En het belang van kennis over de democratie in het belang van goed en volwaardig burgerschap. Mijn fractie stelt dan ook voor om als Veenendaal deel te nemen aan de Dag van de Democratie.

Mijn fractie staat voor Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit. Voor een Veenendaal waar iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. Waar deze zorg ook betaalbaar is. Waar we zorgvuldig omgaan met het klimaat, onze leefomgeving en onze portemonnee. Waar we een levendig centrum hebben, een levendige culturele sector en een levendig stadsstrand. Waar we als individu en als overheid omzien naar elkaar.

Voorzitter, de SP beseft dat er tussen politieke partijen altijd verschil van inzicht bestaat. Hoe en in hoeverre zulks gerealiseerd moet worden. En of, en in welke mate, deze idealen reeds gerealiseerd zijn.
Voorzitter, de SP beseft ten diepste dat de verantwoordelijkheid van het besturen van deze gemeente, en het vertegenwoordigen van haar inwoners, een zware is. Wij wensen dan ook eenieder die zich daarmee bezig houdt de kracht en de wijsheid toe om dat goed te doen.

Sit vis nobiscum omnibus.**


*) De kaas is oud en beschimmeld. Waar zijn de toiletten?
**) May the force be with us all.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier