h

Gelijk vertegenwoordigd?

1 maart 2018

Gelijk vertegenwoordigd?

Er staan een paar belangrijke dingen op de kalender voor deze maand. Niet alleen is het op donderdag 8 maart internationale vrouwendag, maar ook vinden op woensdag 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Maar wat hebben deze twee met elkaar te maken? En wat heeft de SP met internationale vrouwendag te maken?

In 1889 werd in Parijs de ‘tweede Internationale’ gehouden; een internationale organisatie van socialistische arbeiders met internationale solidariteit als doel. Clara Zetkin was daar aanwezig als vertegenwoordigster van de Duitse Socialistische partij. Zij was van mening dat socialisme helemaal niet mogelijk zou zijn zonder vrouwen en zij streed dan ook voor vrouwenrechten als onderdeel van de klassenstrijd. Zetkin zorgde ervoor dat er in 1906 in Manheim een aantal socialistische vrouwen uit verschillende Europese landen bij elkaar kwamen. In de vrouwenbijeenkomsten die daarna volgden werd ingezet op de strijd voor vrouwenkiesrecht, onder andere omdat de socialistische partijen zich daar nog niet voldoende voor in hadden gezet.
De tweede internationale viel door het uitbreken van de eerste wereld oorlog uiteen, maar de internationale vrouwenorganisatie bleef bestaan. Na de tweede wereld oorlog waren het vooral communistische vrouwen die aandacht besteedden aan Internationale vrouwendag, pas in de jaren ’70 werd de belangstelling breder.(1)

Internationale vrouwendag werd het in 1911 voor het eerst gevierd, in Nederland was dat in 1912. In eerste instantie was er geen vaste datum voor de viering, maar in 1921 werd besloten dat Internationale vrouwendag voortaan op 8 maart gevierd werd. De keuze voor 8 maart zou terug te voeren kunnen zijn op de stakingen van de textielarbeidsters in New York op 8 maart 1908, maar ook op de vrouwenstaking op 8 maart 1917 in St. Petersburg. Het was deze staking van vrouwen die het startschot bleek voor de opstand en de Russische Revolutie die vanaf 1917 volgde. De vrouwen kwamen in opstand tegen het te kort aan voedsel, tegen de oorlog en tegen de slechte arbeidsomstandigheden.(2)
Zowel de strijd voor algemeen kiesrecht, als de roep om aandacht voor de omstandigheden van vrouwen, hebben dus hun wortels (onder andere) in de geschiedenis van het socialisme.

We leven gelukkig niet in dezelfde omstandigheden als de stakende arbeidsters van 1917, maar arbeidsomstandigheden, de verdeling van belangrijke levensmiddelen, en de verdeling van macht en vrede zijn vandaag de dag ook belangrijke onderwerpen waarvoor gestreden wordt, onder andere door de Socialistische Partij. In toenemende mate is er bij deze de strijd voor een eerlijke verdeling ook aandacht voor de verdeling tussen vrouwen en mannen, zo blijkt ook uit enkele nieuwsbrieven van Lilian Marijnissen.

Het thema van Internationale vrouwendag 2018 is ‘gelijkwaardigheid’, toevallig ook één van de drie pijlers van de SP. In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Maar in de praktijk ziet dat er vaak heel anders uit. (Ja, ook in Nederland!)
In de Sustainable Development Goals (SDGs), oftwel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de opvolgers zijn van de Milleniumdoelen van de VN uit 2000 en die een einde moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030, is ‘gelijkwaardigheid’ het vijfde doel. (3)
Niet alleen staat er in dit vijfde doel geschreven dat vrouwen en mannen gelijke rechten moeten hebben op het gebied van  onderwijs, gezondheid en werk, maar ook dat vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd moeten zijn in politieke en economische besluitvorming. (4)
Politieke en economische vertegenwoordiging; de onderwerpen waar de socialistische vrouwen van de eerste Internationale zich ook voor inzetten!

Hoe zit het eigenlijk met de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in de Nederlandse (gemeente)politiek? Uit onderzoek van ProDemos blijkt dat sinds 2014 28,3% van de gemeenteraadsleden uit vrouwen bestaat.(5)
De Veenendaalse gemeenteraad telt 5 vrouwen en 28 mannen. (De man/vrouw verdeling onder de wethouders ziet er anders uit: drie vrouwen en twee mannen.)

Op 8 maart is het dus tijd om aandacht te schenken aan de positie van vrouwen en aan gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. En op 21 maart is het tijd om vrouwen en mannen ook daadwerkelijk gelijk vertegenwoordigd te krijgen in de gemeenteraad, of in ieder geval gelijker dan nu het geval is. Niet omdat vrouwen zoveel beter zijn in politiek dan mannen, maar omdat vrouwen vaak in andere situaties terecht komen in hun leven dan mannen en omdat de bijbehorende ervaringen en belevingen meegenomen moeten worden bij de verdeling van arbeids- en levensomstandigheden. Vertegenwoordiging in de politiek is een belangrijke stap daarin.

Dus stem op een sociale partij en stem op een vrouw! Bijvoorbeeld Enna van Duinen, de nr. 3 op de lijst van de SP Veenendaal en initiatiefnemer van de Veenendaalse activiteiten rondom ‘Stem op een Vrouw’.

Er is natuurlijk nog veel meer te zeggen over gelijkheid, gelijkwaardigheid en vertegenwoordiging, maar dat bewaar ik nog even tot volgende week.


Noten:
  1. http://www.internationale-vrouwendag.nl/ontstaan-internationale-vrouwendag/
  2. https://www.atria.nl/nl/publicatie/(...)
  3. http://www.sdgnederland.nl/sdgs/
  4. http://www.internationale-vrouwendag.nl/thema-2018-internationale-vrouwendag/
  5. https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2014/05/Rapport-vrouwen-in-gemeenteraden-maart-2014.pdf

Meer lezen over de geschiedenis van internationale vrouwendag, vrouwen in de gemeenteraad of de Sustainable Development Goals? Ga naar:

Reacties

Goed artikel, er zijn in ons land meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen en toch verdienen mannen nog steeds meer dan vrouwen, ook bij gelijk werk.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier