h

Blog Baukje Hiemstra

8 april 2014

Minimumloon voor alle opdrachtnemers

"Het kabinet wil dat het wettelijk minimumloon ook gaat gelden voor alle opdrachtnemers. Dit zijn mensen die werken op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo). Zij hebben dus geen vast contract. Het voorstel geldt niet voor zelfstandige opdrachtnemers (zzp'ers). Zij zijn ondernemer en hebben een andere positie op de arbeidsmarkt."

Deze tekst is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Lees verder
4 april 2014

De Beste Bijverdienste

Je ziet ze gaan, dagbladbezorgers voorzien  fietstassen met deze tekst. Tot vier weken geleden heb ik ook  kranten bezorgd. Zestien jaar lang. Lekker vroeg op, de jaargetijden bewust meemakend. Heerlijk om de dag bewegend te beginnen.

Waarom ik dan gestopt ben?

Er is weer opnieuw gereorganiseerd, en er moeten bezorgers weg. Omdat ik meer dan 3 promille klachten heb gemaakt de laatste acht weken, moet ik wijken.
Ja, ik kan als ik wil wel naar depot Noord gaan, daar hebben ze nog wat bezorgers nodig.

Lees verder
2 april 2014

IK MAG GEEN HAGELSLAG MEER OP MIJN BOTERHAM...

Onlangs vertelde een oudere heer mij dat, toen ik hem vroeg naar de betekenis van minder huishoudelijke hulp.
 
"Ik mag van mijn vrouw geen hagelslag op mijn boterham, want ik bibber zo. En dan wordt het zo’n knoeiboel op mijn kleren en op de vloer," zei hij; "We krijgen nog maar drie uur huishoudelijke hulp per week en zelf de kleren of de vloer schoonmaken is geen optie."
Lees verder
31 maart 2014

HOEZO KEUKENTAFELGESPREK; HOEZO ER SAMEN UITKOMEN?

Onlangs ben ik in verband met de enquête huishoudelijke ondersteuning bij een ouder echtpaar op bezoek geweest. Hun relaas komt niet echt overeen met wat de gemeente en  de zorgorganisaties ons willen doen geloven. Het verhaal om er aan de keukentafel samen uit te komen.

Ik bel bij het oudere echtpaar aan. Het duurt  even voor er open gedaan wordt. Meneer heeft de leeftijd van 90 jaar bereikt. Hij is stram van lijf en leden maar zijn geest is kwiek en vaardig. Ditzelfde geldt voor mevrouw.
"Wij hadden vijf en een half uur huishoudelijke hulp," vertelt hij, "verdeeld over drie dagen. Dat is krap bemeten. Behalve schoonmaken, dekt de hulp onze ontbijttafel, doet ze de vaat en maakt ze schoon. Dat kunnen we helaas niet meer zelf."

Lees verder
28 maart 2014

GELOOF, HOOP en LIEFDE.

Gisteren is de nieuwe gemeenteraad van Veenendaal feestelijk geïnstalleerd. Het bestuur van de SP was ook aanwezig en feliciteerde haar nieuwe raadsleden Jan en Fatima met dit feit.

Lees verder
20 maart 2014

Eindelijk!

De klus is geklaard. De campagne zit er op. En we kunnen trots zijn. Allereerst omdat het resultaat er mag zijn. We hebben eindelijk een tweede zetel.
SP STEMMERS BEDANKT!
 
En we kunnen ook trots zijn omdat we geen snipper campagnemateriaal over  hebben. Alle folderaars, mensen die in de wijken en zich hebben laten zien,op de markten, onze debaters en Charlie, die de manifestatie organiseerde, ALLEMAAL HARTSTIKKE BEDANKT!
 
Lees verder
17 maart 2014

Wie zwijgt stemt toe!

In deze tijd voor de verkiezingen hebben we ons als actieve SP-ers in Veenendaal goed laten zien.

Er is gefolderd in de straten, geflyerd op de markt, we hebben een manifestatie Jongeren en Cultuur georganiseerd en er zijn debatten gevoerd. Vooral op straat en in het centrum hebben we veel mensen gesproken.

Lees verder
8 maart 2014

Geen rozen en Brood. Wel een narcis.

In te kader van de internationale vrouwendag heeft de SP in het centrum narcissen uitgedeeld aan vrouwen.
 
Lees verder
20 februari 2014

"HUISHOUDHULP MOET ONDERGOED STRIJKEN"

Bovenstaande uitspraak stond 20 februari in dagblad Trouw. Ze komt van mevrouw Ineke van Leeuwen, die de bezuinigingsoperatie van Opella in Veenendaal leidt.

Mevrouw van Leeuwen noemt dit een voorbeeld van overdreven zorg. Dat ben ik roerend met haar eens. Maar meteen rijst bij mij de vraag: Waarom komt zij  er nu pas mee. Het is toch niet van het laatste jaar dat dit gevraagd wordt. Had zij niet eerder aan de bel kunnen trekken bij de gemeente en aan kunnen geven dat ze te ver meebuigen met de vraag.

Lees verder
17 februari 2014

Start Campagne 13/2

Met het beplakken van de verkiezingsborden door ons alom geroemde Nico is de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen van start gegaan. U zult nog meer dan gewoon ons in de straten, op de markten en bij de winkelcentra aantreffen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier