h

Blog Baukje Hiemstra

27 oktober 2015

Uitspraak Algemene Ledenvergadering, 26 oktober; mbt vertrek Jaap Pottjewijd

Hieronder de uitspraak van de Algemene Ledenvergadering van SP-afdeling Veenendaal, bijeen op 26 oktober, zoals verwoord in een brief aan Jaap Pottjewijd.


Veenendaal, 26-10-2015

Geachte heer Pottjewijd,

Op de Algemene Ledenvergadering van SP-afdeling Veenendaal van 26 oktober jl. hebben het bestuur en de fractie toelichting gegeven aan de leden, over de breuk met u, het raadslid dhr H.J. Pottjewijd.

Lees verder
27 oktober 2015

Toespraak afdelingsvoorzitter, Algemene Ledenvergadering 26 oktober

Hieronder de toespraak van de afdelingsvoorzitter, zoals voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober jongstleden.


In de mediaberichten over het geschil tussen SP Veenendaal en Jaap Pottjewijd is meerdere malen de indruk gewekt als is de SP een gesloten familieclan, waarin geen ruimte is voor anderen. Ik wil dit hier graag ontkrachten.

Lees verder
26 oktober 2015

Leuzen - XXXVII

Foto: NOS / nos.nl

Leus nr. 37:

GRAAIEN IS ZO ORDINAIR!!!!!!

Naar aanleiding van de laatste drie dolle dwaze dagen van de Bijenkorf stond deze kop in de krant. Voor mij had deze kop ook boven het artikel over Hubert Möllenkamp kunnen staan.

Lees verder
19 oktober 2015

Leuzen - XXXVI


VOOR EEN DEMOCRATIE IS EEN
PARLEMENT VAN BELANG,
MAAR DE JOURNALISTIEK IS NOG VEEL BELANGRIJKER.


Afgelopen vrijdag vierden we het tweehonderd jarig bestaan van onze democratie. Dezelfde week las
ik in de krant dat besturen bijna onmogelijk geworden is. Twaalf burgemeesters stapten op en er ontstaat een enorme versplintering in de politieke partijen.
Oud-minister Remkes gaf aan dat er sprake is van enorme kippendrift in de lokale politiek, met als gevolg
polarisatie in plaats van een probleemoplossende houding.
Marc Chavannes gaf afgelopen zaterdag in zijn laatste artikel voor het NRC een analyse van onze democratie en een richting hoe het anders kan.

Lees verder
12 oktober 2015

Leuzen - XXXV

Leus nr. 35


ER ZIJN VEEL ZIJLSTRA’S IN EUROPA

(Peter Mertens, PVDA België)


Lees verder
9 oktober 2015

Vluchtelingen

Als SP baart de toestroom van vluchtelingen ons grote zorgen. Ook wij sluiten onze ogen niet voor wat deze toestroom voor gevolgen heeft in
Nederland en Europa. Graag wil ik u sowieso verwijzen naar Emile Roemer  die bij Jeroen Pauw op 10 september 2015 terugkeek op het Asieldebat in  de Tweede Kamer,
via
http://pauw.vara.nl/media/345367
en de uitzending van WNL Opiniemakers op 30 september via http://www.npo.nl/wnl-opiniemakers/30-09-2015/POW_02830148.
Lees verder
5 oktober 2015

Leuzen - XXXIV

SP Veenendaal/Leus 34

CONSERVATIEF? NOEM HET MAAR
SOCIAAL AVANT-GARDISTISCH.

...
Lees verder
4 oktober 2015

TTIP tv-tip

TTIP is een 'vrijhandelsverdrag' tussen de VS en de EU, die de democratie en de bescherming van consumenten in gevaar brengt - of op zijn minst ernstig verzwakt.

Wat het precies is, is moeilijk uit te leggen. Maar VPRO's 'Tegenlicht' doet vanavond een dappere poging met de documentaire "TTIP: Recht van de sterkste".

Lees verder
30 september 2015

Leuzen - XXXIII

Leuze 33
We adress our differences in an open space of democracy.
(Barack Obama  tijdens de VN vergadering van 28 september 2015)

Dit zijn mooie woorden van Obama. Maar kan hij ze ook waar maken? 10 oktober is in Amsterdam een demonstratie tegen TTIP. (Transatlantic Trade& Investment Parnership) een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS.
Dit akkoord behelst het wegnemen van handelsbeperkingen. Wetten en regels van de EU worden afgeschaft. De arbeidsvoorwaarden , de duurzaamheid en de veiligheid komen onder druk te staan. Lidstaten riskeren het verlies om zelf regels op te stellen.
Lees verder
21 september 2015

Leuzen - XXXII

LEUZE nr. 32:


Veiligheid bereikt men niet
door hoge muren te bouwen,
maar door deuren te openen.


Lees verder

Pagina's

U bent hier