h

Samenvatting verkiezingsprogramma 7

26 oktober 2023

Samenvatting verkiezingsprogramma 7

Nu de mensen

Hoofdstuk 6 - Een lerend land

Nederland telt 2,1 miljoen volwassenen die laaggeletterd zijn.
Dat wil zeggen, dat zij moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Het onderwijs is in de laatste periode met rasse schreden achteruit gehold. Er is een groeiend tekort aan leraren.

Wij willen dit oplossen door het onderwijs weer aantrekkelijker te maken. We verhogen de salarissen van de leraren en we verkleinen de klassen tot maximaal 23 leerlingen. En de leraar krijgt meer zeggenschap in het bestuur. Zij krijgen onder anderen instemmingsrecht in de begroting.

Het kind komt weer centraal te staan. Alle kinderen krijgen leerrecht. Er komen weer nieuwe scholen voor speciaal onderwijs.

Gymlessen worden door vakdocenten gegeven en sport stimuleren we. Sport verbroedert en sport leert ook samen te werken en om te gaan met teleurstellingen. Bovendien is sport belangrijk voor de volksgezondheid. Schoolzwemmen komt weer terug.

Wij willen goede beroepsopleidingen in het MBO, die aansluiten op de arbeidsmarkt.

Iedereen die wil studeren, moet dit schuldenvrij kunnen doen. Alle studenten krijgen een hogere studiebeurs.

Wetenschappers krijgen een vaste aanstelling en moeten onafhankelijk onderzoek kunnen doen.

Bij een lerend land horen ook goede, onafhankelijke media. Freelance journalisten en –fotografen horen een fatsoenlijk inkomen te krijgen. Wij accepteren niet dat journalisten bedreigd worden.

Kunst en cultuur geven verdieping aan ons bestaan en moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Er komt een investeringsfonds voor kunst en cultuur. We willen dat er een eerlijke spreiding van subsidiegelden komt.
Regionale musea zijn minstens een keer per week gratis toegankelijk.
En er komt een nationaal historisch museum waarin we kunnen leren over de ontstaansgeschiedenis van Nederland en over onze samenleving en welke waarden en normen hieraan in ons land ten grondslag liggen.

Wil je precies weten hoe de SP een lerend land wil vormgeven.
Lees dan ons verkiezingsprogramma.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier