h

Vanaf de Tribune; Afl. 16 Donderdag 21 december 2017

23 december 2017

Vanaf de Tribune; Afl. 16 Donderdag 21 december 2017

Een tjokvolle tribune op de laatste raadsvergadering van 2017. Er stonden dan ook wel heel belangrijke onderwerpen op  de agenda!

Dat waren nr 6&7 op de agenda; het advies over Rondweg Oost en de aanpassing van de winkeltijden. Voor dat de vergadering ook maar begon was er een partij die vroeg om een wijziging van de agenda, wat ook gehonoreerd werd. De winkeltijden kwamen nu voor de Rondweg.

Niet te veel op de zaken vooruit lopen, eerst was er een vragenhalfuurtje, waar GroenLinks (mede namens de SP) aandacht vroeg voor de lening via de Gemeente met wel een zeer hoge rente! Mevr. Hollander beantwoorde deze vraag; dat daar naar gekeken zal worden bij de bespreking in 2018 over het minima beleid.

Dan wordt de agenda definitief vastgesteld, de hamerstukken worden even aangevinkt, om dan over te gaan op het onderwerp koopzondag.

De Koopzondag

Vanavond het slotakkoord na 5 jaar vergaderen, afwijzing, weer opnieuw beginnen?

Na vele insprekers, door voor- en tegenstanders, moties en ammandementen werd tenslotte het hele voorstel (hoofdelijk) in stemming gebracht, en werd het voorstel met 18 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen. Dus Veenendaal heeft een koopzondag, 12x per jaar. En de supermarkten en bouwmarkten mogen elke zondag open. Zie verder de nodige berichten in andere media, en ook op deze trouwe site zal er nog wel een artikel aan gewijd worden.

Nu volgt een welverdiende schorsing/pauze.

Rondweg Oost

Ook over dit onderwerp is lang vergaderd, zijn er gesprekken gevoerd, avonden gehouden met omwonenden, provinciale gasten uitgenodigd.

De enige mogelijkheid is volgens het college een verbreding met 2x2 rijstroken? Er wordt door anderen gepleit voor gedeeltelijke verdieping, ongelijkvloerse kruising, overkapping en maximale snelheden van 50 km per uur, tot 70 km per uur!
Moet er een referendum komen onder de bewoners? Nog een peiling onder de bewoners/omwonenden?

Door de SP wordt gedacht aan het plan van de klankbordgroep: (Turbo) rotondes. En voor de langere termijn, ontsluiting van de A12 - A15.

Waar wel meerdere partijen het over eens zijn, is dat de leefbaarheid, mobiliteit en de veiligheid gewaarborgd dient te worden. Hoe staat het met het milieu/klimaat, financiële haalbaarheid? De gemeente wil wel met 2 miljoen over de brug komen, maar…het is toch een provinciale weg, dan is het toch de taak van de provincie?

Wij kunnen als gemeente een advies indienen over de uitbreiding, maar de vraag is dan ook weer, wat als het advies wordt afgewezen? Daar heeft het college nog geen antwoord op! Wel wordt door de wethouder geadviseerd om contact te houden met zowel de Provinciale Staten, als de landelijke coalitie genoten!

Als aan het eind van de avond tenslotte het voorstel in stemming wordt gebracht, wordt het voorstel (gewijzigd) met 28-5 aangenomen. Daarna was het al zo laat, dat er aan de andere onderwerpen niet meer toegekomen is.
Tot slot wordt een ieder fijne feestdagen gewenst, tot ziens op de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2018

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier