h

De soap-zondag nadert een (voorlopige) conclusie...

21 december 2017

De soap-zondag nadert een (voorlopige) conclusie...

Foto: SP Veenendaal

Vanavond (echt) besluitvorming

Na het gedraal in november, en een stadsgesprek eerder deze maand, gaat het nu eindelijk gebeuren. De gemeenteraad in Veenendaal gaat ein-de-lijk een beslissing nemen over de verruiming van de winkeltijden (winkels open op zondag). Voor zolang het duurt, want de verkiezingen staan voor de deur - en nieuwe college-onderhandelingen volgen...

Het voorstel

Foto: Jan Breur

Het voorstel waarover de gemeenteraad een besluit gaat nemen, is om 12x per jaar een koopzondag toe te staan. Daarbovenop zouden bepaalde winkels, zoals supermarkten, elke week op zondag open mogen.

De reden dat er over dit voorstel wordt gesproken, is, omdat het CDA bij de evaluatie van de huidige regeling zich heeft laten ontvallen dat het onderwerp niet meer taboe is. De indieners van het voorstel, Lokaal Veenendaal en PvdA, hopen erop dat dit voorstel acceptabel is voor de christendemocraten - die eerst nog tegenstander waren van de koopzondag.

De huidige regeling

Foto: SP Veenendaal

De regeling zoals die nu bestaat is slechts een jaar oud. Hij is in 2016 bedacht door de SP, die het hoog tijd vond om de koopzondagdiscussie uit de sfeer van 'alles of niets' te trekken.

In deze, nu nog geldende, regeling mogen de winkels open op zondagen dat er een evenement plaatsvindt.
Van de christelijke partijen en VVD en D66 mogen er op slechts zes zondagen per jaar evenementen plaatsvinden; dat staat in het door hen geschreven raadsprogramma en het evenementenbeleid.

Met de regeling wilde de SP een geste doen naar de groeiende minderheid onder winkeliers en personeel dat op zondagen open wil. Tegelijkertijd beoogde de SP de zondag als rustdag te behouden - naar de wens van de meerderheid van de winkeliers en hun personeel.
Want de behoefte van de winkeliers en hun personeel - degenen die het werk moeten doen - staat centraal bij de SP. Koopzondagen zijn bespreekbaar voor de SP, maar draagvlak onder diegenen die er uitvoering aan moeten geven is een absoluut vereiste.

Een bijkomend voordeel van de bestaande regeling is, dat het een enorme stimulans bleek te zijn voor het organiseren van evenementen. Vonden er voorheen slechts één of twee zondagse evenementen per jaar plaats; nu worden de zes volgemaakt.
Dit is goed nieuws voor het centrum. Immers; iedereen is het er over eens dat Veenendaal een meer belevingsgericht centrumgebied nodig heeft. De evenementen helpen hierbij.

De SP hoopte bij het voorstellen van de regeling de koopzondag-soap voorlopig in de kast te kunnen zetten. Maar Lokaal Veenendaal ruikt een kansje bij het CDA, en hoopt er nu meer koopzondagen uit te slepen.

De discussie

Foto: SP Veenendaal

Er zijn in de discussie over de koopzondag verschillende kampen in de Veense gemeenteraad te onderscheiden.

Allereerst is er het kamp van de uitgesproken tegenstanders: ChristenUnie en SGP. Zij zien de koopzondag het liefst helemaal verdwijnen.
Daartegenover staat het kamp van diegenen die juist meer koopzondagen willen - aangevoerd door Lokaal Veenendaal, dat het liefst alles elke zondag wil opengooien.
Het derde kamp zit daar tussenin. Die zijn op zoek naar het maatwerk dat bij Veenendaal past. Tot voor kort zat alleen de SP in dat kamp, maar nu heeft het CDA zich hier ook bij gevoegd.

Geen van de kampen beschikt over een meerderheid. De tegenstanders hebben zowel CDA als SP nodig om een meerderheid te kunnen vormen. De koopzondag-adepten hebben aan één van beide partijen voldoende (en hebben duidelijk hun geld alleen op het CDA gezet).

Stadsgesprek en besluitvorming

Foto: SP Veenendaal

Het CDA geeft die steun echter niet zomaar weg. In november gaf zij aan dat het voorliggende voorstel niet op hun steun hoefde te rekenen. In plaats daarvan diende zij samen met ChristenUnie en SGP een tegenvoorstel in: besluitvorming moest een maand worden uitgesteld.
Lokaal Veenendaal en PvdA, die bang waren dat hun voorstel anders sowieso zou sneuvelen steunden dit uitstel.

Nadat een meerderheid in de gemeenteraad tot uitstel overging, werd er een stadsgesprek georganiseerd. Hier konden mensen hun zegje doen over het voorstel.
Dit stadsgesprek vond deze maand plaats. Een verrassend gemengd publiek vond haar weg naar het gemeentehuis.
Hoewel alle partijen het eens waren dat het waardevol was dat de 'gewone Veenendaler' haar zegje kon doen, moest er ook iets anders worden geconstateert. Er kwamen in het stadsgesprek geen argumenten naar boven die de afgelopen vijf jaar nog niet eerder over tafel waren gegaan.
Geen enkele politieke partij zag in het stadsgesprek een aanleiding haar standpunt te veranderen.

De SP was, is, en blijft tevreden over de regeling die nu bestaat. Er hebben zich geen feiten voorgedaan die aanleiding geven om dit te herzien. De SP heeft geen behoefte aan nieuwe voorstellen, en zal dus TEGEN stemmen.

WORDT VERVOLGD...

Reactie toevoegen

U bent hier