h

De Ledenbijeenkomst

9 januari 2018

De Ledenbijeenkomst

We hebben zo'n 90 leden op de lijst staan, hoeveel zouden er komen? Middels een grote brief met uitnodiging voor de Vredesmars, een kerstkaart met een Vredesboodschap en de uitnodiging voor de ledenvergadering was er aardig aan 'promotie' gedaan naar de leden!

Dinsdag 2 januari de sleutel opgehaald, woensdagmiddag de boodschappen gedaan (wat zal er komen op deze belangrijke avond?) en woensdagavond dan bijtijds naar de Duivenwal, want daar was de vergadering!

Wat staat er op de rol voor de organisatiesecretaris? Samen met de penningmeester Alja zorgen voor de koffie met alles wat daar bij komt, de versterking was inmiddels ook aangekomen in de persoon van Baukje en diens man Ary Jan, tafels, stoelen, projector en scherm werden klaargezet, mensen werden opgehaald; en kwamen langzaam binnendruppelen.
Uiteindelijk waren weliswaar niet alle 90 leden gekomen, maar hadden we toch een gezellige club bij elkaar.

Het was een officieel gebeuren vanavond; er moest gestemd worden voor de mensen van het landelijke partijbestuur, voor het grote congres in januari.

Nadat een ieder van koffie/thee was voorzien met een lekker koffiebroodje erbij, opende de voorzitter(Baukje) de vergadering, werd een compleet jaaroverzicht op het scherm getoond, er het nodige bij verteld (wat een voorbereidingen)! En wat is er weer veel ondernomen door de SP!
Gelach, kreten van herkenbaarheid, was dit allemaal afgelopen jaar gebeurd? Inderdaad, veel ondernomen!

Foto: Cor van Londen

Jan kwam aan het woord met het toekomstplan van de partij, dat is veelbelovend, maar vraagt ook weer veel inzet van alle partijleden, immers, de gemeenteraadsverkiezingen verkiezingen komen er aan !(21 maart a.s.)

Ook de penningmeester(Alja) kwam even aan het woord, over de nieuwe, strenge doch rechtvaardige eisen die zij stelt aan een goed penningmeesterschap waar wij allen aan mee moeten werken, wil zij haar werk ook goed kunnen doen voor de partij!

Hierna nam Baukje het weer over, want nu kwamen de verkiezingen aan bod papieren werden uitgedeeld met de voorgedragen kandidaten, waarvan we er 11 mochten aankruisen, buiten de voorzitter en de secretaris om, dat werd zeer goed uitgelegd, waardoor er geen problemen ontstonden bij de telling van de stemmen!

Terwijl er voor een .2e ronde koffie/thee werd gezorgd, hapjes op de tafels werden gezet, andere hapjes in de keuken werden gefrituurd, werden er door een aantal daartoe aangewezen mensen de stemmen geteld.

Ondertussen werd er gezellig gekeuveld, ernstige gesprekken gevoerd, maar ook vellen papier op tafel gelegd, om een stelling te beantwoorden.,onze gedachten over te laten gaan!

Foto: Dhr Bacarki

Baukje nam als voorzitter weer het woord; de uitslag bekend gemaakt. Ook werd de wisselbeker - de 'Nico van Ginkel-trofee' voor bijzondere inzet voor de afdeling - uitgereikt aan Sietse, die hem voor een jaar mag houden, vergezeld van een heerlijke fles wijn!
Sietse legde nog uit over het gebruik van sociale media, hoe dat wordt ingezet bij de komende verkiezingen! (Facebook, delen, en nog wat van deze termen kwamen aan bod.)

Er werd nog gezellig nagepraat, hapjes en drankjes werden geserveerd, om na een klein uurtje op te breken en op te ruimen. Om 23.30 werd er afgesloten, gingen we elk ons eigen weg, met een "tot morgen bij de nieuwjaarsreceptie op het Gemeentehuis", of "tot de volgende vergadering", of "tot de volgende actie"!

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier